Od 21 czerwca dzieci z terenu gminy Górno uczęszczaja na warsztaty taneczne, które odbywają się w ramach projektu pn. „Letnia akademia patrzenia na świat – cykl szkoleń, warsztatów „Sztuka i dawne rzemiosło” realizowanego w ramach…
W ramach projektu pn.„ Wszechstronny obywatel LGD” realizowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej…
W związku z realizacją zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod tytułem „Projektor Świadomości 2017” polegającego na aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zostanie zrealizowany cykl spotkań z wizażystą, psychologiem oraz doradcą zawodowym.…
W ramach projektu pn.„ Wszechstronny obywatel LGD” realizowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej…
W imieniu organizatorów zapraszamy na wydarzenia kulturalno-rozrywkowe.
W imieniu organizatorów zapraszamy na wydarzenia kulturalno-rozrywkowe.
W Gminnym Ośrodku Kultury w Górnie można nauczuć się  wyszukiwania potrzebnych informacji w sieci, robić zakupy on-line, zakładać i obsługiwać pocztę elektroniczną, korzystać z bankowości on-line a to za sprawą trwających warsztatów komputerowych, które odbywają…
Strona 12 z 46
PLAN ZAJĘĆ NA DZIŚ

Banner

 

"Kultura jest tym, co sprawiło, że człowiek stał się czymś innym

niż tylko przypadkowym wydarzeniem w przyrodzie (...)"                                                                              Andre' Malraux