Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. zaprasza na SPOTKANIE INFORMACYJNO - PROMOCYJNE Projekt „Kielecki Kreator Przedsiębiorczości” Poddziałanie 10.4.2 „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów bezzwrotnych – ZIT (projekty konkursowe)” dnia 05 czerwca 2017 r. godz. 14:00…
8 maja 2017 roku wójt gminy Górno, pan Przemysław Łysak, został wyróżniony przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Wojewódzką Bibliotekę Publiczną, Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Starostwo Powiatowe w Kielcach za szczególne zasługi dla rozwoju…
12 maja 2017 w Młodzieżowym Domu Kultury w Kielcach odbył się I Ogólnopolski Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej. Gminny Ośrodek Kultury reprezentowały Klaudia Prachtor i Patrycja Kaleta. Dziewczyny uczęszczają na zajęcia wokalne do p.Samuela Borka…
W piątek 12 maja w Urzędzie Gminy miało miejsce niecodzienne spotkanie Przedszkolaków ze Szkoły Podstawowej ze Skorzeszyc z Panem Wójtem Przemysławem Łysakiem oraz Z-cą Wójta Czesławem Pytlem. Naszych małych mieszkańców przywitał Pan Wójt wręczając każdemu…
8 maja z okazji Obchodów Tygodnia Bibliotek w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach odbyło się spotkanie bibliotekarzy Województwa Świętokrzyskiego. Podczas tego spotkania zostały wręczone nagrody w kategorii „Świętokrzyski Bibliotekarz Roku 2016” oraz…
9 maja w Urzędzie Gminy Górno został podpisany List intencyjny pomiędzy Polską Spółką Gazownictwa reprezentowaną przez Pana Radosława Słoniewskiego - Dyrektora Oddziału Zakładu Gazowniczego w Kielcach a Urzędem Gminy Górno reprezentowanym przez Pana Przemysława Łysaka…
"LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie" Dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Termin realizacji projektu 01.03.2017 r. - 30.06.2018 r.   Więcej informacji na plakacie.
Strona 13 z 42
PLAN ZAJĘĆ NA DZIŚ

Banner

 

"Kultura jest tym, co sprawiło, że człowiek stał się czymś innym

niż tylko przypadkowym wydarzeniem w przyrodzie (...)"                                                                              Andre' Malraux