Warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Górno realizowane w ramach projektu.

27
czerwiec
2017

Stowarzyszenie "Strefa Wokół Łysej Góry" i  Gminny Ośrodek Kultury w Górnie

zaprasza dzieci i młodzież z terenu gminy Górno na warsztaty wokalne, które odbywać się będą w ramach projektu pn. „ Wszechstronny obywatel LGD” realizowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zajęcia będą odbywać się w GOK Górno 79a i rozpoczną się dnia 3 lipca br. Celem warsztatów jest nauka śpiewu utworów sakralnych, patriotycznych, historycznych, ludowych, zajęcia w zakresie pracy nad ciekawym repertuarem, praca nad emisją głosu, dykcją, recytacją, interpretacją piosenki, ruchem scenicznym oraz kształtowanie aparatu wokalnego. Wnioskodawcą projektu pn. „Wszechstronny obywatel LGD” jest Stowarzyszenie Strefa Wokół Łysej Góry.

Zapisy do dnia 3 lipca 2017 r. pod nr tel. 41/302-30-31 lub 504 411 350.

Serdecznie zapraszamy!

REALIZOWANE PROJEKTY

swiss1

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Błąd: Brak artykułów do wyświetlenia

zobacz wszystkie

NASZE FILMY

GORNO

GOK