Warsztaty wokalne w ramach projektu „Wszechstronny obywatel LGD”

13
lipiec
2017

W ramach projektu pn.„ Wszechstronny obywatel LGD” realizowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. odbywają się warsztaty wokalne w GOK-u.

Ponad 20 dzieci rozwija swoje umiejętności wokalne pod okiem wykwalifikowanego instruktora.

Celem warsztatów jest nauka śpiewu utworów sakralnych, patriotycznych, historycznych, ludowych, zajęcia w zakresie pracy nad ciekawym repertuarem, praca nad emisją głosu, dykcją, recytacją, interpretacją piosenki, ruchem scenicznym oraz kształtowanie aparatu wokalnego.

 Wnioskodawcą projektu pn. „Wszechstronny obywatel LGD” jest Stowarzyszenie Strefa Wokół Łysej Góry.

 

 

REALIZOWANE PROJEKTY

swiss1

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Błąd: Brak artykułów do wyświetlenia

zobacz wszystkie

NASZE FILMY

GORNO

GOK