Zapraszamy na warsztaty z udzielania Pierwszej Pomocy!

14
marzec
2019

Wójt Gminy Górno oraz Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”, Stowarzyszenie „Razem na rzecz gminy Górno” w ramach realizacji zadania wynikającego z projektu grantowego pn. „Warsztaty dla AKTYWNYCH” realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Serdecznie zapraszają na warsztaty z udzielania Pierwszej Pomocy!

Warsztaty odbędą się dnia 23 marca 2019 r. o godz. 10.00 w budynku GOK/OSP Górno 79a

Program warsztatów:

 aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy, bezpieczeństwo własne, poszkodowanego;

 zadławienie; utrata przytomności;

 nagłe zatrzymanie krążenia i automatyczna defibrylacja zewnętrzna;

 opatrywanie zranień i krwotoków;

 postępowanie w przypadku urazów głowy, kręgosłupa, klatki piersiowej, brzucha, miednicy;

 postępowanie w przypadku urazów kończyn;

 opatrywanie oparzeń oraz odmrożenia.

Warsztaty będą prowadzone przez wykwalifikowanego Ratownika Medycznego!

Udział w warsztatach bezpłatny!

 

 

 

 

 

 

 

 

REALIZOWANE PROJEKTY

swiss1

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Błąd: Brak artykułów do wyświetlenia

zobacz wszystkie

NASZE FILMY

GORNO

GOK