Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru instruktora - kapelmistrza warsztatów muzycznych

27
czerwiec
2017

Stowarzyszenie "Strefa Wokół Łysej Góry"

zaprasza do składania ofert dot. wyboru instruktora prowadzącego warsztaty muzyczne, które odbywać się w ramach projektu pn. „ Wszechstronny obywatel LGD” realizowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Ilość godzin warsztatów – 98 (od czerwca do sierpnia 2017 r.)Miejsce warsztatów – Gminny Ośrodek Kultury w Górnie, Górno 79 a, 26-008 Górno. Zakres warsztatów: Warsztaty doskonalące dla orkiestry dętej w 6 sekcjach: klarnet, flet, saksofon, trąbka, puzon, perkusja. Kryterium wyboru instruktora warsztatów muzycznych: Kapelmistrz z odpowiednimi kwalifikacjami do prowadzenia orkiestr dętych.

Termin składania ofert: do dnia 29 czerwca 2017 r. do godziny 15.00.

Ofertę należy złożyć osobiście, listownie na adres:Gminny Ośrodek Kultury w Górnie Górno 79a26-008 Górno.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

REALIZOWANE PROJEKTY

swiss1

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Błąd: Brak artykułów do wyświetlenia

zobacz wszystkie

NASZE FILMY

GORNO

GOK