KGW "Ekobabki" z Cedzyny

6 marca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cedzynie odbyłosię spotkanie pań z Cedzyny z wójtem Przemysławem Łysakiem,radnym Tofilem i Stanisławem Golmento ze ŚwiętokrzyskiegoZwiązku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych. W trakcie zebraniazawiązano Koło Gospodyń Wiejskich Ekobabki w Cedzynie.Przewodniczącą została Barbara Kubiec-Govender, jej zastępcamiAgnieszka Bębacz i Alicja Staszewska, sekretarzem MałgorzataJuszczak, a skarbnikiem Grażyna Gacek.Do koła wstąpiły 23 panie. Przyjęto także trzech członków honorowych:Ewę Krajcarz – dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnegow Cedzynie, Przemysława Łysaka, wójta Górna i TomaszaTofila – radnego i sołtysa Cedzyny.Zamierzamy pracować nad zdrowiem i świadomością zdrowegoodżywiania wśród mieszkańców Cedzyny. Stąd w naszej nazwieEkobabki - tłumaczy Barbara Kubiec-Govender.