Koło Gospodyń Wiejskich Krajno

KGW Krajno działa od 5 lat. Panie biorą czynny udział w życiu kulturalnym, promując Gminę na Jarmarkach kulturalnych i agroturystycznych oraz konkursach kulinarnych tym samym podtrzymują tradycję i kulturę regionu.

Biorą czynny udział w warsztatach, festynach,dożynkach. Przewodniczącą KGW jest  Magdalena Skowron.