poniedziałek


16.00-18.00
Gminny Młodzieżowy Chór Żeński ( GOK Krajno)
18.00-19.00
Próba Zespołu Śpiewaczego Górnianecki (GOK Górno)

wtorekśrodaczwartekpiątek


15.30 - 19.00
Próba orkiestry dętej - GOK w Górnie

sobota


9.30-11.30
Nauka gry na gitarze (GOK Krajno)
gokgorno

gokgorno

niedziela, 01 październik 2017 15:41

Dzień Pieroga w Krajnie

                                      Wójt Gminy Górno

                            Gminny Ośrodek Kultury w Górnie

                             Koło Gospodyń Wiejskich Krajno

                                             zapraszają :

1 października 2017

Od godziny 14.00

na

Dzień Pieroga w Krajnie

W programie :

Degustacja pierogów

Konkurs na najsmaczniejsze pierogi

W części artystycznej :

- Występ dzieci i młodzieży z GOK Górno-

- Występy Zespołów Ludowych z terenu Gminy Górno

-Kół Gospodyń Wiejskich

-Gminnego Koło Gospodarzy w Górnie

- Zabawa z Kapelą Łysogórską z Krajna

Od 12.00 Zbiórka krwi oraz rozlosowanie nagród wśród dawców krwi, w tym motor i rower

czwartek, 21 wrzesień 2017 12:30

Szkolenie "Eko-Klimat LGD"

Zapraszamy na szkolenie internetowe "Eko-Klimat LGD"

poświęconych włączaniu aspektów ekologicznych i klimatycznych do operacji rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność RLKS.

Tematyka szkoleń:

Aspekty środowiskowe i klimatyczne operacji miękkich. Proekologiczne kierunki działalności i zielone miejsca pracy.

Wpływ na środowisko i klimat ze strony operacji gospodarczych. Współpraca i ekoinnowacyjność.

Skracanie łańcuchów dostaw.

Zrównoważone inwestycje w terenie.

Ekologizacja działalności rolniczej na potrzeby przetwórstwa. Zrównoważona turystyka.

Finansowanie działań proekologicznych. Partnerstwo lokalne dla ekoinnowacji.

Więcej informacji: https://ekoleader.pl/index.php?page=glowna

Aby wziąć udział w szkoleniach należy zarejestrować się na stronie:

https://ekoleader.pl/index.php?page=zarejestrujpozdrawiam,

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry"

ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny

Tel. 41/26 08 153

poniedziałek, 18 wrzesień 2017 06:42

Msza św w intencji rolników na Świętym Krzyżu

W sobotę 16 września, w Sanktuarium na Świętym Krzyżu w ramach uroczystości odpustowych trwających od 10 do 17 września odbyła się Msza święta dziękczynna za tegoroczne plony. Liturgii przewodniczył biskup Edward Białogłowski z Rzeszowa, który w swej homilii wskazał na jakże ważną i potrzebną pracę rolnika, jego trud codziennej pracy na roli oraz na wielkie zawierzenie pracy rolnika Panu Bogu. W uroczystej mszy świętej uczestniczyli przedstawiciele rolników, sadowników, pszczelarzy, władze samorządowe tworzące Związek Gmin Gór Świętokrzyskich. Obecni byli przedstawiciele gmin z Bielin, Bodzentyna, Górna, Łagowa, Nowej Słupi i Masłowa. Każda z gmin przygotowała wieniec dożynkowy, który poświęcił i pobłogosławił na zakończenie Eucharystii ksiądz biskup.Naszą Gminę reprezentował Wójt Gminy Pan Przemysław Łysak, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Renata Mochocka, Dziecięcy Zespół Ludowy Górne Nutki wraz z Paniami opiekunkami: Panią Teresą Murawską oraz Jolantą Gawęcką.

środa, 13 wrzesień 2017 08:21

Debiut Gminnej Orkiestry Dętej

wtorek, 12 wrzesień 2017 14:56

Zapraszamy na Dzień Pieroga w Krajnie

Wójt Gminy Górno

Gminny Ośrodek Kultury w Górnie

Koło Gospodyń Wiejskich Krajno

zapraszają

1 października 2017

Od godziny 14.00

na

Dzień Pieroga w Krajnie

W programie :

Degustacja pierogów

Konkurs na najsmaczniejsze pierogi

W części artystycznej :

- Występ dzieci i młodzieży z Gminnego Ośrodka Kultury w Górnie

-Występ Zespołów Ludowych z terenu Gminy Górno

-Kół Gospodyń Wiejskich

- Gminnego Koło Gospodarzy w Górnie

- Zabawa z Kapelą Łysogórską z Krajna

Od 12.00 Zbiórka krwi oraz rozlosowanie nagród wśród dawców krwi w tym nagrody głównej:

rower, motocykl

Lokalna Strategia Rozwoju

Stowarzyszenia

"Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" 2016 – 2022

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" informuje, o naborach wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na przedsięwzięcia:

• I.II.1 Uruchamianie działalności gospodarczej

• I.II.2 Rozwój działalności gospodarczej

• I.I.10 Współpraca podmiotów z obszaru objętego LSR w ramach krótkich łańcuchów dostaw lub w zakresie świadczenia usług turystycznych lub w zakresie rozwijania rynków zbytu produktu lub usług lokalnych

• I.III.3 Budowa, przebudowa, wyposażenie i doposażenie infrastruktury kulturalnej obszaru LSR, w tym w obszarze ochrony środowiska czy przeciwdziałania zmianom klimatycznym

• I.III.6 Tworzenie i poprawa warunków prowadzenia aktywności społecznej przez mieszkańców obszaru LGD

Termin naborów wniosków: od 25 września do 9 października 2017 roku

 

www.wokollysejgory.pl tel.(41) 26 08 153

W miniony weekend przedstawiciele KGW z terenu gminy Górno i pracownicy urzędu gminy uczestniczyli w VII Ogólnopolskim Zjeździe Kół Gospodyń Wiejskich i Innych Organizacji Kobiecych z Terenów Wiejskich w Licheniu.

W sobotę podczas pierwszego dnia, odbył się Jarmark Kulturowy w Starym Licheniu, gdzie jak co roku można było podziwiać barwne stoiska KGW z całej Polski. Naszą gminę reprezentowało KGW z Woli Jachowej, które zgłosiło się do konkursów kulinarnych i twórczości artystycznej. Panie zaskoczyły komisję konkursową „ Wolską gąską z kurkami leśnymi” oraz „ciastem domowym”. Komisja konkursowa miała nie lada zadanie, gdyż potraw z gęsiny, która była tematem przewodnim było ok 40. Nasze panie za potrawę z gęsi otrzymały 6 miejsce, a za ciasto 4 miejsce. KGW z Woli zostało docenione i wyróżnione za przygotowane stoisko z rękodziełem. Jest to niewątpliwie duże osiągnięcie, gdyż w konkursach tych brały udział Gospodynie z całej Polski.

Wyjazd połączony był z pielgrzymką do Bazyliki Licheńskiej i miejsc objawień w Grąblinie. W sobotę uczestniczyliśmy m.in. w Drodze Krzyżowej w Grąblinie, w Koronce do Miłosierdzia Bożego, a nasze pielgrzymowanie zakończył Apel Maryjny.

W niedzielę nasi przedstawiciele wraz z panem Wójtem Przemysławem Łysakiem uczestniczyli w barwnym korowodzie złożonego z przedstawicieli Kół Gospodyń z całej Polski. Korowód wyruszył z parkingu nad jeziorem w Licheniu do Bazyliki Sanktuarium Licheńskiego na uroczystą Mszę Świętą, podczas której delegacja w składzie Władysław Pedrycz z Gminnego Koła Gospodarzy, Sylwia Kubicka z KGW Skorzeszyce oraz Anna Susło z KGW z Woli Jachowej uczestniczyli w uroczystej procesji z darami do ołtarza.

Obchody VII Zjazdu zakończyła Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz wspólne wykonanie piosenki „ Barka” przy pomniku Jana Pawła II.

 Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" informuje, iż w związku z planowanymi od 25 września do 9 października 2017 roku naborami wniosków o udzielenie wsparcia w ramach przedsięwzięć:

• I.I.10 Współpraca podmiotów z obszaru objętego LSR w ramach krótkich łańcuchów dostaw lub w zakresie świadczenia usług turystycznych lub w zakresie rozwijania rynków zbytu produktu lub usług lokalnych

• I.II.1.Uruchamianie działalności gospodarczej

• I.II.2.Rozwój działalności gospodarczej

• I.III.3 Budowa, przebudowa, wyposażenie i doposażenie infrastruktury kulturalnej obszaru LSR, w tym w obszarze ochrony środowiska czy przeciwdziałania zmianom klimatycznym

• I.III.6 Tworzenie i poprawa warunków prowadzenia aktywności społecznej przez mieszkańców obszaru LGD

odbędą się spotkania szkoleniowo - informacyjno – konsultacyjne z potencjalnymi beneficjentami.

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane możliwością pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020,

Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.Konsultacje będą dla Państwa szansą wyjaśnienia wątpliwości pojawiających się w momencie wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.

Harmonogram spotkań w gminach:

12 września 2017 godz.

9.00 Łączna - Gminna Biblioteka Publiczna w Łącznej, Czerwona Górka 1B

godz.12.00 Suchedniów - Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5

godz. 15.00 Wąchock - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7

13 września 2017

godz. 9.00 Górno - Gminny Ośrodek Kultury w Górnie, Górno 79A

godz. 12.00 Bodzentyn - Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie, ul. Rynek Górny 11

godz. 15.00 Masłów - Centrum Edukacyjne Szklany Dom w Ciekotach, Ciekoty 76

15 września 2017

godz. 12.00 Bieliny – Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach, ul. Partyzantów 3

poniedziałek, 04 wrzesień 2017 15:48

Bezpieczne Wakacje z GOK-iem

Od początku wakacji GOK uczestniczył w akcji " Pomóżmy dzieciom spędzić szczęśliwie wakacje" . W związku z tym na dzieci czekało moc atrakcji i zajęć. Były zajęcia muzyczne, taneczne, gry na gitarze, plastyczne, sportowe, a także zajęcia kulinarne oraz gry i zabawy. Podczas wakacji odbył się rajd nad zalew w Cedzynie, pogadanki o bezpieczeństwie, lekcje pokazu ratownictwa wodnego, ewakuacji zagrożonego budynku spotkanie z OSP z Woli Jachowej, a także ratownictwa medycznego i zasad higieny przygotowany pzez pielęgniarkę p. Marzenę Rzędowską. Wakacje zakończyło wspólne ognisko i przedstawienie "Na Ratunek" przygotowane przez uczestników wakacyjnych zajęć. Dużą niespodzianką i miłym wspomnieniem wakacji okazał się pokaz zdjęć z najważniejszych wydarzeń tego lata.

Dziękujemy wszystkim za pomoc w organizacji wakacyjnych zajęć, a przede wszystkim dzieciom za wspólny czas i zabawę.

Strona 1 z 36

REALIZOWANE PROJEKTY

swiss1

zobacz wszystkie

NASZE FILMY

GORNO

GOK