poniedziałek


18.00-19.00
Próba Zespołu Śpiewaczego Górnianecki (GOK Górno)

wtorek


16.30-18.00
Zajęcia ogólno - muzyczne (Krajno)

środaczwartek


16.00-18.00
Gminny Młodzieżowy Chór Żeński ( GOK Krajno)
16.00-18.00
Zajęcia szachowe (GOK Krajno)

piątek


15.30 - 19.00
Próba orkiestry dętej - (GOK Górno)
16.30-17.30
ZUMBA dla dzieci (GOK Krajno)

sobota


9.00-10.0
Nauka gry na gitarze- grupa podstawowa (GOK Krajno)
10.00 - 11.00
Nauka gry na gitarze - grupa zawansowana (GOK Krajno)
15.00
Nauka gry na perkusji (GOK Górno)
gokgorno

gokgorno

Już w poniedziałek ruszają zajęcia w dwóch nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w Górnie i Krajnie. Środki na ten cel pozyskano z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny, w ramach projektu pt: "Projekt wsparcia edukacyjno-opiekuńczego w nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w gminach Górno i Masłów"Celem programu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wyrównanie szans edukacyjnych w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i opiekuńczo - wychowawcze wsparcie 80 uczniów w dwóch nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w gminie Górno.Wsparciem zostanie objętych również osoby dorosłe, rodzice, opiekunowie, uzyskają oni pomoc w formie poradnictwa psychologiczno-prawnego.

piątek, 01 marzec 2019 12:04

Wyjazd do Koniakowa

Zapraszamy do zapisów na wyjazd do Koniakowa w Beskidzie Śląskim. Wyjazd ten realizowany będzie w ramach realizacji zadania wynikającego z projektu grantowego pn. "tradycje, które nas łączą" realizowanego w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2016-2020. Finansowanego przez Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry". 

Wyjazd odbędzie się 30 marca 2019 roku.

Wyjazd spod GOK Górno o godz. 7.00

W ramach wyjazdu planowane są: 

Warsztaty koronkarstwa

koncert muzyki regionalnej.

 

Ilość miejsc ograniczona

środa, 20 luty 2019 12:20

Warsztaty chóralne

Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach chóralnych

Warsztaty te realizowanę będą w ramach realizacji zadania wynikającego z projektu grantowego pn. "Warsztaty dla aktywnych" realizowanego w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2016-2020. 

Warsztaty odbywać się będą dla 14 osób. W ramach warsztatów odbędzie się 4 spotkania po 2 godziny każde. Warsztaty te w szczególności adresowane są dla zespołów chóralnych z terenu gminy Górno. 

tematyka warsztatów:

wykład: rola ruchu chóralnego na ziemiach Polski

informacje i ciekawostki na temat głosu ludzkiego i higieny głosu

świczenia rozciągające, oddechowe, dykcyjne i intonacyjne

indywidualna emisja głosu

zbiorowa emisja głosu

nauka kanonów warsztatowych

wykład: procesy społeczne zachodzące w zespołach chóralnych

ćwiczenia rozciągające, oddechowe dykcyjne i intonacyjne

problematyka sakralnych utworów chóranych

problematyka szkolnych utworów chóralnych

przygotowania do publicznego wystąpienia.

terminy warsztatów:

5, 12 marca w godzinach 15.00-17.00

7,14 marca w dodzinach 18.00-20.00

Chętne zespoły/podniomy zapraszamy do zapisów.

Ilość miejsc ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. 

termin zakończenia rekrutacji - 1 marca 2019 roku. 

środa, 20 luty 2019 11:52

Warsztaty śpiewu

Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach muzycznych - doskonalących śpiew.

Warsztaty te realizowanę będą w ramach realizacji zadania wynikającego z projektu grantowego pn. "Warsztaty dla aktywnych" realizowanego w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2016-2020. 

Warsztaty odbywać się będą w 4 grupach i przeznaczone są dla 50 kobiet z terenu gminy Górno. W ramach warsztatów odbędzie się 12 spotkań po 2 godziny każde. Warsztaty te w szczególności adresowane są dla zespołów śpiewaczych, członkiń KGW oraz dla członków chórów.  Warsztaty mają na celu doskonalenie emisji głosu, poczucia tonalności, kształtowania słuchu harmonicznego oraz poczucie rytmu z elementami choreografii zbiorowej. 

tematyka warsztatów:

zagadnienia z emisją i higieną głosu i aparatu mowy

rozgrzewanie głosu - warunkiem dobrego śpiewu

ćwiczenia oddechowe

ćwiczenia dykcyjne

ćwiczenia intonacyjne

ćwiczenia emisji zbiorowej

ćwiczenia nad barwą wokalną

problematyka repertuaru zespołu - praca nad utworami

nauka utworu adekwatnego do rodzaju głosu

różnice emisyjne w utworach sakralnych, ludowych i popularnych.

terminy warsztatów:

Grupa 1: 4,6,8 marca w godz.  17.00-19.00

Grupa 2: 11,13,15 marca w godz. 17.00-19.00

Grupa 3: 18,20,22 marca w godz. 17.00-19.00

Grupa 4: 25,27,29 marca w godz. 17.00-19.00

Chętne zespoły/podniomy zapraszamy do zapisów.

Ilość miejsc ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. 

termin zakończenia rekrutacji - 1 marca 2019 roku. 

 

W sobotę 16 marca w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyła się kolejna edycja Dziecięcej Estrady Folkloru. W konkursie gminą Górno reprezentował dziecięcy zespół ludowy Górne Nutki. Mamy zaszczyt i przyjemność poinformować, iż Górne Nutki zajęły III miejsce, przy czym miejsca pierwszego nie przyznano. Gratulujemy!!!!!

Wójt Gminy Górno oraz Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”, Stowarzyszenie „Razem na rzecz gminy Górno” w ramach realizacji zadania wynikającego z projektu grantowego pn. „Warsztaty dla AKTYWNYCH” realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Serdecznie zapraszają na warsztaty z udzielania Pierwszej Pomocy!

Warsztaty odbędą się dnia 23 marca 2019 r. o godz. 10.00 w budynku GOK/OSP Górno 79a

Program warsztatów:

 aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy, bezpieczeństwo własne, poszkodowanego;

 zadławienie; utrata przytomności;

 nagłe zatrzymanie krążenia i automatyczna defibrylacja zewnętrzna;

 opatrywanie zranień i krwotoków;

 postępowanie w przypadku urazów głowy, kręgosłupa, klatki piersiowej, brzucha, miednicy;

 postępowanie w przypadku urazów kończyn;

 opatrywanie oparzeń oraz odmrożenia.

Warsztaty będą prowadzone przez wykwalifikowanego Ratownika Medycznego!

Udział w warsztatach bezpłatny!

 

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” zaprasza rzedsiębiorców z obszaru działania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” (Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów, Wąchock) na bezpłatne szkolenia w ramach projektu: „Spotkania lokalnego biznesu Wokół Łysej Góry” Miejsce szkoleń „AMELIÓWKA” sp. z o. o.Mąchocice Kapitulne,  ul. Bohdana Kasińskiego 2 26 - 001 Masłów

  Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Spotkania lokalnego biznesu Wokół Łysej Góry"pobierz

  Formularz zgłoszeniowy pobierz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" w związku z realizacją Umowy o przyznaniu pomocy nr 00475-6935-UM1330728/17 zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego a Stowarzyszeniem "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 przystępuje do realizacji operacji pn. „Inwentaryzacja zasobów dziedzictwa lokalnego obszaru LGD i opracowanie koncepcji marki LGD”. Niniejsza operacja polega m.in. na przeprowadzeniu badań inwentaryzacyjnych w terenie, zmierzających do zgromadzenia aktualnej, rzetelnej wiedzy na temat zasobów lokalnych, produktów, usług, obiektów dziedzictwa lokalnego.Kolejnym etapem będzie przygotowanie spójnej koncepcji marki usług, produktów obszaru LGD oraz ich certyfikacja w różnych kategoriach ofertowych wraz z propozycjami graficznej wizualizacji marki, a także propozycją działań marketingowych. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o umożliwienie naszym ankieterom - odwiedzającym Państwa obiekty, wypełnienia formularzy badawczo - inwentaryzacyjnych służących gromadzeniu informacji na temat zasobów, produktów, usług, obiektów dziedzictwa lokalnego obszaru LGD.

Załatwienie urzędowej sprawy bez wychodzenia z domu? To możliwe. Potrzebny jest jednak do tego bezpieczny podpis elektroniczny lub Profil Zaufany.

Wystawanie w kolejkach w urzędzie, szpitalu, czy Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych może być bardzo uciążliwe, szczególnie dla osób starszych. Tego trudu przy załatwianiu rożnego rodzaju formalności zaoszczędzą nam dwa nowoczesne narzędzia potwierdzające naszą tożsamość na odległość. Dzięki ich wykorzystaniu nie będziemy musieli osobiście fatygować się z dowodem osobistym do różnego rodzaju instytucji, wystarczy nam komputer z dostępem do Internetu.

E-podpis tak samo ważny jak własnoręczny...

Pierwszym z tych rozwiązań jest bezpieczny e-podpis. Jest on tak samo ważny jak podpis własnoręczny. Możemy go jednak złożyć na odległość, potwierdzając w ten sposób różnego rodzaju deklaracje podatkowe, pisma urzędowe, podania o udostępnienie dokumentacji medycznej, czy umowy zawierane z innymi osobami, czy firmami.

... a jest dużo bezpieczniejszy

Stosowanie takiego rodzaju e-podpisu jest nawet bezpieczniejsze niż odręczne sygnowanie dokumentów, jest on bowiem nie do podrobienia. Bezpieczny podpis elektroniczny ma określoną strukturę, a także powstaje przy użyciu odpowiednich algorytmów kryptograficznych. Jest on przypisany tylko i wyłącznie do jednej osoby i składany jest przy pomocy urządzeń i danych właściwych tylko dla niej. Jego złożenie zaś pod jakimś podaniem, umową, deklaracją sprawia, że od tego momentu wszystkie zmiany dokonane w takim dokumencie będą od razu widoczne. Uniemożliwia to więc dopisanie czegoś czy też usunięcie w dokumencie bez wiedzy osoby, która potwierdziła go e-podpisem.

Zakup sprzętu i opłaty roczne

Rozwiązanie to wiąże się jednak z pewnymi stałymi kosztami. Na początku trzeba zainwestować w certyfikowany zestaw z odpowiednim urządzeniem, które pozwoli składać e-podpis. To wydatek rzędu 250 - 300 zł. Później, co roku, konieczne będzie odnowienie abonamentu, co kosztuje ok. 100 zł.

Zestaw pozwalający na składanie tego rodzaju e-podpisu można kupić tylko i wyłącznie u producentów certyfikowanych przez państwo.

W skład zestawu wchodzi karta kryptograficzna, na której będzie przechowywany certyfikat właściwy danej osobie, czytnik tejże karty, który należy podłączyć do komputera, i płyta z odpowiednim oprogramowaniem, które trzeba na komputerze zainstalować.

Potrzebny będzie certyfikat kwalifikowalny

Zanim będzie można rozpocząć sygnowanie dokumentów bezpiecznym e-podpisem, konieczne będzie uzyskanie odpowiedniego certyfikatu i wgranie go na kartę kryptograficzną. Aby to zrobić, należy wygenerować na komputerze właściwe dokumenty, które trzeba dostarczyć do wystawcy e-podpisu. Najlepiej zrobić to osobiście. Listę punktów można sprawdzić na stronie internetowej konkretnego producenta, lub dzwoniąc na jego infolinię. Dokumenty można wysłać też pocztą. Nie obejdzie się jednak wówczas bez notarialnego potwierdzenia tożsamości i podpisu. Producenci oferują również odbiór dokumentów bezpośrednio od klienta.

Po uzyskaniu certyfikatu, co będzie trochę trwało, od możliwości korzystania z e-podpisu dzieli już tylko zarejestrowanie się na stronie internetowej producenta.

Samo stosowanie podpisu elektronicznego jest dużo prostsze niż jego uzyskanie. W aplikacji wystarczy wybrać dokumenty, które chce się w ten sposób sygnować, i kliknąć w polecenie „Podpisz”.

Zakładanie Profilu Zaufanego

Załatwienie szeregu spraw urzędowych przez Internet w serwisach administracji publicznej, umożliwia również drugie rozwiązanie, czyli Profil Zaufany. Można go założyć, wykorzystując certyfikat kwalifikowany. Jego posiadacz musi jedynie wejść na stronę Profilu Zaufanego (https://www.pz.gov.pl/), kliknąć polecenie „Zarejestruj się” i wybrać opcję „Chcę logować się certyfikatem kwalifikowanym”.

Jednak Profil Zaufany może założyć każdy, również osoby nieposiadające takiego certyfikatu.

Można to zrobić na tej samej stronie Profilu Zaufanego czy też stronie ePUAP (http://www.epuap.gov.pl). Niezbędnym krokiem w procesie zakładania Profilu Zaufanego będzie potwierdzenie danych w jednym z wielu punktów, które znajdują się w całej Polsce. Ich listę można znaleźć tutaj (https://pz.gov.pl/pz/confirmationPointAddressesList).

Profil Zaufany można stworzyć również za pośrednictwem systemu bankowości internetowej, o ile tylko dany bank oferuje taką usługę. Wystarczy wówczas po zalogowaniu się do systemu wypełnić odpowiedni formularz, potwierdzić operację bankowym kodem i gotowe.

Katalog spraw, które można załatwić przez Internet

Można przystąpić do załatwienia konkretnych spraw urzędowych. Ich katalog jest szeroki, od składania i sprawdzania dokumentów w ZUS czy urzędzie skarbowym, poprzez złożenie podania o poświadczenie niezalegania z podatkami, czy wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, po wnioskowanie o różnego rodzaju zasiłki czy świadczenia. Listę wszystkich spraw można znaleźć na tej stronie (https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw).

Gwarantem bezpieczeństwa Profilu Zaufanego jest system ePUAP, a jego działanie opiera się, tak samo jak w przypadku bezpiecznego e-podpisu, na technologiach kryptograficznych. Wysłanie każdego e-dokumentu musimy natomiast potwierdzić kodem autoryzacyjnym.

Wybór pomiędzy e-podpisem a Profilem Zaufanym

Profil Zaufany jest usługą bezpłatną, w przeciwieństwie do bezpiecznego e-podpisu. Do korzystania z tego ostatniego potrzeba odpowiedniego sprzętu, a w przypadku Profilu Zaufanego wystarczy komputer z dostępem do Internetu. Ponadto założenie Profilu Zaufanego zajmuje mniej czasu, a na uruchomienie e-podpisu trzeba trochę poczekać. Niemniej ten ostatni oferuje szereg możliwości, których Profil Zaufany nie ma, jak chociażby zawieranie umów z firmami czy osobami fizycznymi.

Wybór pomiędzy tymi metodami potwierdzającymi naszą tożsamość na odległość, powinien zależeć od tego, do czego takiego rozwiązania potrzebujemy. W niektórych przypadkach warto będzie zainwestować w e-podpis, np. gdy ktoś prowadzi działalność gospodarczą i często zawiera umowy z kontrahentami. Gdy zaś zależy nam głównie na łatwiejszym kontakcie z administracją publiczną, wystarczyć może Profil Zaufany.

Nic nie stoi również na przeszkodzie, aby – jeśli tylko tego potrzebujemy – zdecydować się na obydwa rozwiązania.

 

Program sektorowy „Bankowcy dla Edukacji” to jeden z największych programów edukacji finansowej w Europie. Jest on realizowany od 2016 r. z inicjatywy Związku Banków Polskich przez Warszawski Instytut Bankowości. Jego celem jest edukowanie uczniów, studentów i seniorów w zakresie podstaw praktycznej wiedzy dotyczącej ekonomii, finansów, bankowości, przedsiębiorczości, cyberbezpieczeństwa i obrotu bezgotówkowego. Dowiedz się więcej na www.bde.wib.org.pl

poniedziałek, 11 marzec 2019 09:29

Gminne Obchody Dnia Kobiet

9 marca 2019 w budynku Szkoły Podstawowej im. gen. W. Sikorskiego odbyły się gminne ochody Dnia Kobiet. 

Podczas programu artystycznego wystąpiły lokalne zespoły:

Skecz kabaretowy o tytule Rolnik szuka żony  zaprezentowały Panie z KGW Leszczyny; mieliśmy również chwile z poezją. Nasz gminny poeta - pan Bronisław Skowroński z Bęczkowa zaprezentował dwa swoje wiersze: Dzień Kobiet oraz Paniom w dniu ich święta. Największą niespodzianką był spektakl teatralny "Olśnienie". Sztuka ta powstała na podstawie komedii Nikolaja Kolady - "Baba Chanel". Aktorami tej sztuki byli mieszkańcy naszej gminy: Mieszkańcy Woli Jachowej oraz Panie z KGW Skorzeszyce, KGW Wola Jachowa oraz KGW Ekobabki z Cedzyny. Ta nowopowstała grupa aktorska przyjęła nazwę "Scena Górna". Reżyserem była Pani Izabela Kaleta - nauczyciel przedmiotów artystyczno-humanistycznych w szkole w Woli Jakochowej, przy współpracy z pracownikami GOKu - p. Michałem Krzyśkiem oraz p. Samuelem Borkiem. "Olśnienie" było sztuką w 3 aktach. Ogladając, wszyscy mieliśmy wrażenie, że znajdujemy się w prawdziwym teatrze, scenografia była iście profesjonalna. Po przepięknej sztuce zgromadzona publiczność nagrodziła aktorów owacją na stojąco i długimi brawami. Aktorzy kilka razy wychodzili na scenę by ukłonić się dla licznie zgromadzonych mieszkańców Gminy Górno. Po spektaklu rozpoczęła się część muzyczna - Wystąpił p. Władek Pedrycz z kilkoma utworami, następnie na scenę wkroczyli panowie z Gminnego Koła Gospodarzy porywając do wspólnej zabawy i śpiewu publiczność. Następnie głos zabrali organizatorzy tego uroczystego dnia - Wójt Gminy Górno - Pan Przemysław Łysak, Kierownik GOK Górno - Pan Grzegorz Michta oraz Dyrektor Szkoły w Woli Jachowej - Pani Jolanta Ksel. Panowie złoszyli wszystkim Paniom piękne życzenia. Zaproszeni zostali na scenę wszyscy panowie, którzy przy akompaniamencie kapeli z Radlina zaśpiewali "Sto lat". Pan Wójt razem z Kierownikiem GOK wręczali każdej z obecnych pań miły upominek, jakim były piękne tulipany, zaś wszystkich pozostawiliśmy z muzyką kalepi. 

Po części artystycznej zaprosiliśmy wszystkich obecnych na słodki poczęstunek, który miał miejsce na stołówce szkolnej, zaś cały korytarz zamienił sie w uroczą kawiarnię. 

Były to huczne obchody dnia kobiet.

Gratulujemy wszystkim artystom występów na scenie. Doceniamy Waszą pracę w przygotowanie tak wspaniałych występów, a Panim życzymy by każdy dzień roku był dla Was wyjątkowy.

Strona 1 z 56

REALIZOWANE PROJEKTY

swiss1

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Błąd: Brak artykułów do wyświetlenia

zobacz wszystkie

NASZE FILMY

GORNO

GOK