poniedziałek


18.00-19.00
Próba Zespołu Śpiewaczego Górnianecki (GOK Górno)

wtorek


16.30-18.00
Zajęcia ogólno - muzyczne (Krajno)

środaczwartek


16.00-18.00
Gminny Młodzieżowy Chór Żeński ( GOK Krajno)
16.00-18.00
Zajęcia szachowe (GOK Krajno)

piątek


15.30 - 19.00
Próba orkiestry dętej - (GOK Górno)
16.30-17.30
ZUMBA dla dzieci (GOK Krajno)

sobota


9.00-10.0
Nauka gry na gitarze- grupa podstawowa (GOK Krajno)
10.00 - 11.00
Nauka gry na gitarze - grupa zawansowana (GOK Krajno)
15.00
Nauka gry na perkusji (GOK Górno)
gokgorno

gokgorno

 

Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji

Uprzejmie informujemy, że ARiMR opublikowała formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO) dla operacji realizowanych w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dokumenty zostały opublikowane w zakładce: Wzory wniosków, umów i instrukcje (http://www.prow2014-2020.sbrr.pl/dzialania/wsparcie-dla-rozwoju-lokalnego-w-ramach-inicjatywy-leader-rlks/wdrazanie-lokalnych-strategii-rozwoju/wzory-wnioskow-umow-i-instrukcje ) oraz dostępne są na stronie internetowej:http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

 

 

Zapraszamy wszystkich mężczyzn Gminy Górno do udziału w spotkaniach informacyjno-edukacyjnych na temat profilaktyki rajka szyjki macicy. W ramach tych spotkań podkreślamy rolę mężczyzn jako bezpośrednio i pośrednio wpływających na zdrowie kobiety.

Walczymy ze stereotypem, że to tylko kobiety angażują się w w działania prozdrowotne. Chcemy pokazać, że w tej dziedzinie równie dobrze sprawdzają się mężczyźni. Mamy nadzieję, że zaowocuje to w przyszłości większym zaangażowaniem mężczyzn w aktywną profilaktykę zdrowotną. Staramy się nagłaśniać i wskazywać dobre praktyki realizowane przez liderów społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem mężczyzn zaangażowanych na rzecz poprawy stanu zdrowia swojego najbliższego otoczenia, tym samym podkreślamy rolę mężczyzn w dbaniu o zdrowie kobiety.

Szczególną grupą mężczyzn, którą chcielibyśmy zainteresować tym problemem są strażacy z OSP na terenie gminy.

W trakcie spotkań możliwe są dyskusje w trakcie przerwy kawowej, rozdawane są materiały promocyjne i gadżety pamiątkowe, jest możliwość wzięcia udziału w konkursie z nagrodami – fotograficznym lub na hasło reklamujące tą kampanię.

Planowane spotkanie w dniu 25.05.2018 o godzinie 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Górnie.

poniedziałek, 14 maj 2018 11:38

Jarmark Świętokrzyski

Serdecznie zapraszamy na Jarmark Świętokrzyski. Już 27 maja 2018 r. na Świetym Krzyżu. My tam będziemy, a Ty? :)

poniedziałek, 14 maj 2018 07:38

Plac zabaw przy GOKu w Krajnie otwarty!

11 maja 2018 roku na placu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Górnie było gwarno, wesoło i radośnie, a to wszystko za sprawą najmłodszych mieszkańców Krajna, którzy uczestniczyli w otwarciu nowo wybudowanego placu zabaw. Plac zabaw powstał dzięki pozyskanym przez Stowarzyszenie Św. Jana z Dukli we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Górnie środkom za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Wokół Łysej Góry” z działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" w ramach poddziałania 19.2 "Wparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020. Na nowym placu zabaw zamontowano: huśtawkę sprężynową, huśtawkę ważka, karuzelę z blachy aluminiowej, zjeżdżalnię i huśtawkę łańcuchową. Stanęły tu także dwie ławki i kosz podarowane przez firmę COMES. Zakład Usługowy "MR-CAT" Marcin Rabajczyk ufundował piach na nawierzchnię placu zabaw, za co serdecznie dziękujemy. Kulminacyjnym punktem programu było tradycyjne przecięcie wstęgi, którego dokonali: Przemysław Łysak – wójt gminy Górno, Grzegorz Kaleta – prezes Zarządu Stowarzyszenia Świętego Jana z Dukli, Iwona Kucharska – kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Górnie, Ewa Lach – dyrektor Szkoły Podstawowej w Krajnie, Hanna Kmieć – sołtys Krajna oraz ksiądz wikariusz tutejszej parafii - Michał Glin, a także dzieci. Organizatorzy uroczystości zadbali o świetną zabawę dla każdego. Byli profesjonalni animatorzy, którzy dmuchali balony, puszczali mydlane bańki i zachęcali do udziału w zawodach przeciągania liny, przechodzenia pod liną i harców z kolorową chustą. Dla gości, którzy zgłodnieli po wyczerpującej zabawie przewidziano kiełbaski z grilla i słodki poczęstunek. Zapraszamy wszystkie dzieci do korzystania z placu zabaw!

W dniach 01.05 i 03.05.2018 w Gminnym Ośrodku Kultury w Zebrzydowicach odbyły się przesłuchania do XXV Międzynarodowego Przeglądu Zespołów Regionalnych „ZŁOTY KŁOS” Euro-Folklor 2018. Jury w składzie: prof.zw.dr hab. Krystyna Turek - etnomuzykolog, dr Magdalena Szyndler - etnomuzykolog, folklorysta, Karolina Małysz-Tulec - choreograf, po wysłuchaniu i obejrzeniu 80 zespołów przyznało Kapeli Łysogórskiej, reprezentującej Gminę Górno, III miejsce w kategorii Kapele Ludowe.

wtorek, 08 maj 2018 14:46

Aktywizacja bezrobotnych

Wójt Gminy Górno, Kierownik GOK w Górnie oraz Prezes Zarządu Firmy Effect Glass S.A. w Kielcach zapraszają mieszkańców Gminy Górno na spotkanie dot. możliwości podjęcia pracy i zatrudnienia w Kielcach Spotkanie odbędzie się w dniu 15 maja br. o godz. 16 °° w Gminnym Ośrodku Kultury w Górnie. Zapraszamy

wtorek, 08 maj 2018 12:23

Otwarcie Placu Zabaw

W związku z realizacją działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" w ramach poddziałania19.2 "Wparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020, które dotyczyło "Przebudowy wraz z częściową zmianą sposobu użytkownika tymczasowej kaplicy na potrzeby utworzenia świetlicy parafialnej związanej z działalnością kulturalną oraz budową ogólnodostępnego placu zabaw wraz z ekologiczym ogródkiem warzywnym" przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krajnie, pragniemy poinformować, że przy współpracy GOK Górno, LGD Wokół Łysej Góry oraz Stowarzyszenia Świętego Jana z Dukli dnia 11 maja 2018 o godzinie 11.00 odbedzie się otwarcie placu zabaw w Krajnie Parcele. 

Serdecznie zapraszamy

poniedziałek, 07 maj 2018 12:57

Informacja o wyborze ofert na Dożynki 2018

Pragniemy poinformować, że w dniu 07.05.2018 komisja dokonała wyboru najkorzystniejszych ofert. 

Oferta dotycząca obsługi technicznej - Zwyciężyła oferta złożona przez firrmę "MMM Technika Sceniczna" Krężna

Oferta dotycząca toalet - Zwyciężyła oferta złożona przez firmę "WC serwis" ODDZIAŁA ŚWIĘTOKRZYSKI

oferta dotycząca ochony - Zwyciężyła oferta złożona przez firmę "Boston" Częstochowa

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Wojewódzki Urząd Pracy zapraszają do udziału w projekcie "Praca dla Ciebie" - Tworzymy miejsca pracy. Zgłoszenia będą przyjmowane od 14 do 30 maja 2018 roku.

Serdecznie Zapraszamy. Więcej informacji w pliku do pobrania poniżej

1 maja w Ciekotach odbyły się eliminacje rejonowe do Buskich Spotkań z Folklorem.Gminę Górno reprezentowały - "Górnianecki", Koło Gospodyń Wiejskich Leszczyny oraz Kapela Łysogórska. Rada artystyczna po wysłuchaniu wszystkich podmiotów wykonawczych zdecydowała, kto otrzyma nominację i weźmie udział w Konkursie Finałowym w Busku - Zdroju w dniach 19-20 maja. Decyzją Rady - Gminę Górno w finale reprezentować będą wszystlkie zgłoszone zespoły z gminy Górno. Nasze zespoły w Ciekotach wspierał Wójt gminy Górno Przemysław Łysak wraz z małżonką. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w tegorocznej edycji Buskich Spotkań z Folklorem.

Strona 1 z 46

REALIZOWANE PROJEKTY

swiss1

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Błąd: Brak artykułów do wyświetlenia

zobacz wszystkie

NASZE FILMY

GORNO

GOK