poniedziałek


18.00-19.00
Próba Zespołu Śpiewaczego Górnianecki (GOK Górno)

wtorek


16.30-18.00
Zajęcia ogólno - muzyczne (Krajno)

środaczwartek


16.00-18.00
Gminny Młodzieżowy Chór Żeński ( GOK Krajno)
16.00-18.00
Zajęcia szachowe (GOK Krajno)

piątek


15.30 - 19.00
Próba orkiestry dętej - (GOK Górno)
16.30-17.30
ZUMBA dla dzieci (GOK Krajno)

sobota


9.00-10.0
Nauka gry na gitarze- grupa podstawowa (GOK Krajno)
10.00 - 11.00
Nauka gry na gitarze - grupa zawansowana (GOK Krajno)
15.00
Nauka gry na perkusji (GOK Górno)
gokgorno

gokgorno

Kochani w załączniku lista podmiotów zgłoszonych do III Przeglądu Kolęd i Pastorałek. 

Podmioty w poszczególnych kategoriach mogą ulec zmianie kolejności, jednakże ramy czasowe poszczególnych kategorii będą przestrzegane. 

Prosimy by wszyscy uczestnicy byli na miejscu kilkanaście minut przed czasem.

Do zobaczenia w sobotę w GOK Górno

Górno 79A, 26-008 Górno

Życzymy wszystkim występującym powodzenia.

 

W dniu 6 grudnia 2018 roku w Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” odbyło się podpisanie umów o powierzenie grantów pomiędzy Grantobiorcami, a Zarządem Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Przedsięwzięć:

 • I.I.3 Systemy i narzędzia promocji i/lub sprzedaży oferty produktów, usług, zasobów dziedzictwa lokalnego obszaru LGD,
 • I.III.4 Szkolenia i warsztaty w zakresie podwyższania kompetencji społecznych, aktywizacyjnych i zawodowych mieszkańców obszaru LGD, zwłaszcza dla grup defaworyzowanych,I.III.7 Tworzenie i rozwój usług społecznych i pro-zdrowotnych na obszarze LSR, szczególnie wobec grup defaworyzowanych,
 • I.III.9 Wydarzenia integrujące społeczność lokalną, w tym grupy defaworyzowane.

W wydarzeniu uczestniczyli wójtowie oraz burmistrzowie gmin członkowskich Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”.

Beneficjentami projektów są:

Przedsięwzięcie

I.I.3 Systemy i narzędzia promocji i/lub sprzedaży oferty produktów, usług, zasobów dziedzictwa lokalnego obszaru LGD:

 • Stowarzyszenie Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej, operacja pn. „Wydanie publikacji i gadżetów promujących ofertę gminy Bieliny leżącej na obszarze LGD Wokół Łysej Góry”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 6 250,00 zł.
 • Stowarzyszenie "Miejska Góra" na rzecz rozwoju Celin i Podgórza, operacja pn. „Wydawnictwa promocyjne jako środek komunikacji z turystą”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 6 250,00 zł.
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Górno, operacja pn. „Śladami pamięci w Gminie Górno”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 6 250,00 zł.
 • Stowarzyszenie Razem na rzecz gminy Górno, operacja pn. „Dawniej - dzisiaj - jutro dziedzictwo lokalne”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 6 250,00 zł.
 • Stowarzyszenie „Łączna nas łączy”, operacja pn. „Promujemy LGD”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 6 250,00 zł.
 • Stowarzyszenie „Wspólnie dla tradycji”, operacja pn. „Dąbrowa i Ciekoty - historie mniej lub bardziej znane”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 6 250,00 zł.
 • Stowarzyszenie „Kuźniczy Krąg”, operacja pn. „"4 światy z tą historią" - planszowa gra edukacyjna”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 6 250,00 zł.
 • Suchedniowskie Stowarzyszenie Cyklistów, operacja pn. „Nowoczesny system promocji kolarstwa i turystyki rowerowej w Górach Świętokrzyskich”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 6 250,00 zł.

Przedsięwzięcie I.III.4 Szkolenia i warsztaty w zakresie podwyższania kompetencji społecznych, aktywizacyjnych i zawodowych mieszkańców obszaru LGD, zwłaszcza dla grup defaworyzowanych:

 • Stowarzyszenie „Strefa Wokół Łysej Góry”, operacja pn. „„Aktywne wakacje”- cykl warsztatów tanecznych oraz ceramicznych w Gminie Bodzentyn”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 7 000,00 zł.
 • Stowarzyszenie Razem na rzecz gminy Górno, operacja pn. „Warsztaty dla AKTYWNYCH!”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 6 190,00 zł.Stowarzyszenie Zagórzanki, operacja pn. „„Techniczne tajniki ludowej muzyki” - warsztaty muzyczne”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 9 100,00 zł.
 • Stowarzyszenie Zagórzanki, operacja pn. „„O rety jakie bukiety” - warsztaty folklorystyczne”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 9 210,00 zł.
 • Stowarzyszenie „Wspólnie dla tradycji”, operacja pn. „Warsztaty muzyczne dla Zespołów ludowych z gminy Masłów”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 10 000,00 zł.
 • Stowarzyszenie Przyjazna Wieś Rataje, operacja pn. „Dbamy o swoją wieś”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 8 500,00 zł.

Przedsięwzięcie I.III.7 Tworzenie i rozwój usług społecznych i pro – zdrowotnych na obszarze LSR, szczególnie wobec grup defaworyzowanych:

 • Stowarzyszenie "Działam dla Gminy Bieliny", operacja pn. „Warsztaty artystyczne dla bielińskich zespołów ludowych”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 7 000,00 zł.
 • Stowarzyszenie Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej, operacja pn. „Warsztaty w zakresie jakości obsługi ruchu turystycznego”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 5 427,00 zł.
 • Stowarzyszenie „Strefa Wokół Łysej Góry”, operacja pn. „Aktywni i bezpieczni”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 14 572,50 zł.
 • Stowarzyszenie 112, operacja pn. „Popularyzacja wśród społeczności obszaru LGD idei udzielania pierwszej pomocy medycznej i realizacja szkoleń w zakresie teoretycznych i praktycznych umiejętności jej udzielania”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 21 000,00 zł.
 • Stowarzyszenie Razem na rzecz gminy Górno, operacja pn. „Zdrowo i aktywnie - cykl spotkań dla seniorów”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 15 000,00 zł.
 • Stowarzyszenie „Ochotnicza Straż Pożarna w Łącznej”, operacja pn. „Wesołe jest życie seniora”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 21 000,00 zł.

 

Przedsięwzięcie I.III.9 Wydarzenia integrujące społeczność lokalną, w tym grupy defaworyzowane:

 • Stowarzyszenie „Działam dla Gminy Bieliny”, operacja pn. „Akcja: Integracja! Organizacja wydarzeń z udziałem lokalnych społeczności z terenu gminy Bieliny”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 8 999,38 zł.
 • Stowarzyszenie Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej, operacja pn. „Forum aktywnych społeczności gminy Bieliny”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 6 855,00 zł.
 • Stowarzyszenie Rozwoju Wsi i Edukacji „Nasza Szkoła” w Psarach, operacja pn. „Integracja społeczności lokalnej poprzez organizację wydarzeń społeczno -kulturalnych”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 8 965,00 zł.
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Górno, operacja pn. „Rozalia i Wojciech Grzegorczykowie - poezja ludowa Gór Świętokrzyskich”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 7 380,00 zł.
 • Stowarzyszenie Razem na rzecz gminy Górno, operacja pn. „Górnotropiciele - międzypokoleniowa gra terenowa”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 6 400,00 zł.
 • Stowarzyszenie Razem na rzecz gminy Górno, operacja pn. „Koncerty muzyczne w gminie Górno". Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 6 400,00 zł.
 • Stowarzyszenie „Łączna nas łączy”, operacja pn. „Biesiada zapomnianych smaków". Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 9 000,00 zł.
 • Stowarzyszenie „Nasza Dąbrowa”, operacja pn. „Dzień dla zdrowia, urody i zabawy”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 8 997,41 zł.
 • Stowarzyszenie „Wspólnie dla tradycji”, operacja pn. „Cykl koncertów muzyki kameralnej”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 9 000,00 zł.Stowarzyszenie Przyjazny Ostojów, operacja pn. „Wydarzenia integrujące społeczność lokalną, w tym grupy defaworyzowane”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 9 000,00 zł.
 • Towarzystwo Przyjaciół Wąchocka, operacja pn. „Wąchocka Biesiada Kulturalna”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 9 000,00 zł.

Wszystkim Grantobiorcom gratulujemy pozyskanych środków finansowych i życzymy powodzenia przy realizacji powierzonych grantów.

poniedziałek, 10 grudzień 2018 08:23

Spotkanie informacyjne w ARiMR

W dniu 11 grudnia 2018 roku (wtorek) o godz. 10.00 w Biurze Powiatowym ARiMR, przy ul. Magazynowej 4 w Kielcach odbędzie się spotkanie dotyczące rejestracji Kół Gospodyń Wiejskich w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz jakie dokumenty złożyć, by otrzymać pomoc z ARiMR. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę określającą zasady tworzenia Kół gospodyń wiejskich. Mają one być dobrowolną społeczną organizacją mieszkańców wsi, aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich. Ustawa ma na celu nadanie osobowości prawnej kołom gospodyń wiejskich, zapewnienie możliwości szybkiej ich rejestracji oraz wsparcie ich działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich oraz kultywowania folkloru i polskiej tradycji. Zgodnie z ustawą koło gospodyń wiejskich to dobrowolna, niezależna od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, samorządna społeczna organizacja mieszkańców wsi. Ma reprezentować interesy i działać na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich oraz ich rodzin, a także wspierać rozwój terenów wiejskich. Koło może założyć dziesięć osób. Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich prowadzić będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z chwilą wpisu do tego rejestru koło gospodyń wiejskich nabywa osobowość prawną. Na terenie jednej wsi może mieć siedzibę jedno koło gospodyń wiejskich. To ograniczenie nie będzie miało zastosowania do kół gospodyń wiejskich działających na podstawie przepisów dotychczasowych. Członkiem koła gospodyń wiejskich może być każda osoba, która ukończyła 18 lat i której miejscem zamieszkania jest wieś będąca terenem działalności koła. Jednocześnie ustawa stanowi, iż za zgodą przedstawicieli ustawowych w działalności koła gospodyń wiejskich mogą brać także udział osoby, które ukończyły 13 lat. Osoby te mogą również tworzyć młodzieżowe i dziecięce organizacje wspomagające realizację celów koła. Nadzór nad działalnością koła będzie sprawował Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we współpracy z Pełnomocnikiem Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

poniedziałek, 03 grudzień 2018 11:10

WAŻNE. III Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek

Kochani, w związku z ograniczonym czasem nadsyłania kart zgłoszeniowych do III Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek, informujemy, że ustanawiamy nową datę nadsyłania zgłoszeń. Możecie je nadsyłać do dnia 9 grudnia 2018 roku

serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w przeglądzie:)

Kto z nas nie marzy o idealnej pracy, w której będzie robił to, co lubi, realizował własne pomysły za godziwą pensję, a to wszystko w elastycznych godzinach i bez stojącego nad głową szefa? W rzeczywistości o osiągnięcie takiego ideału jest trudno. Najbardziej przybliżyć jednak do niego może założenie działalności gospodarczej. Własna firma to ogromna odpowiedzialność, ale i satysfakcja z realizacji swojego pomysłu na biznes na warunkach nam odpowiadających. Jej prowadzenie wiąże się z większą elastycznością niż praca na etacie i daje również niedostępne dla pracowników możliwości zwiększenia zysków.

Wybór dogodnej formy opodatkowania

Przedsiębiorca, który zakłada działalność gospodarczą, może wybrać najbardziej korzystną dla siebie formę opodatkowania dochodu. Nie musi to być, tak jak w przypadku pracowników zatrudnionych na etacie, opodatkowanie na zasadach ogólnych z dwoma stawkami podatkowymi: 18 proc. dla rocznego dochodu w wysokości nie wyższej bądź równej 85 528 zł i 32 proc. dla rocznego dochodu przekraczającego tę kwotę. Przedsiębiorcy, oprócz tej formy opodatkowania, mają jeszcze do wyboru kartę podatkową, ryczałt ewidencjonowany oraz podatek liniowy. Wybór tego ostatniego pozwala niezależnie od wysokości rocznego dochodu korzystać ze stałej stawki podatku w wysokości 19 proc.

Możliwość obniżenia podatku dochodowego

Osoby samozatrudnione mają również możliwość obniżenia wysokości podatku dochodowego. Mogą zaliczyć wydatki ponoszone w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, np. zakup i użytkowanie samochodu służbowego czy sprzętu elektronicznego, do kosztów uzyskania przychodów, co obniża ich dochód, a w konsekwencji i zmniejsza kwotę podatku do zapłacenia.

Odliczanie VAT

Założenie własnej firmy daje także możliwość zarejestrowania się jako czynny podatnik VAT. Dzięki temu można odliczyć VAT (czyli pomniejszyć należny VAT, który przedsiębiorca musi odprowadzić do urzędu skarbowego) od wszystkich usług i towarów nabytych na potrzeby działalności gospodarczej.

Niższe składki ZUS

Samozatrudnieni odprowadzają składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w wysokości niezależnej od dochodu, nie wzrastają więc one, gdy zarobią więcej. Dodatkowo osoby dopiero startujące z własną firmą przez pierwsze 24 miesiące od założenia działalności gospodarczej mają prawo odprowadzać składki (emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne) od niższej podstawy. Wynosi ona 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia. Nie muszą płacić składek na ubezpieczenie chorobowe ani składek na Fundusz Pracy. Od 30 kwietnia tego roku przedsiębiorcy rejestrujący działalność gospodarczą po raz pierwszy (albo tacy w przypadku, których upłynęło pięć lat od zakończenia poprzedniej działalności) mogą skorzystać również z tzw. ulgi na start i przez sześć miesięcy nie płacić w ogóle składek na ubezpieczenie społeczne. Zgodnie z interpretacją Oddziału ZUS W Gdańsku obowiązek zapłaty składek przerzucony miałby zostać z korzystającego z ulgi na start na jego kontrahentów. Jak podkreśliła jednak w wywiadzie z 5 września prezes ZUS Gertruda Uścińska, korzystający z ulgi na start nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego i ani on, ani jego kontrahenci nie będą płacić składek przez wskazany czas. Centrala ZUS, dodała prezes w wywiadzie, wydała już wytyczne w tej sprawie wszystkim oddziałom Zakładu. Warto jednak śledzić dalsze doniesienia dotyczące ulgi na start i rzeczywistą praktykę ZUS w sprawie nowych przepisów.

Dodatkowe środki na start i rozwój

Wiadomo, że dobry pomysł na biznes to nie wszystko i początkujący przedsiębiorcy często potrzebują dodatkowych środków na założenie firmy czy jej późniejszy rozwój. W tym celu mogą sięgać do różnych źródeł dofinansowania. Jednym z nich jest Urząd Pracy, do którego bezrobotni mogą udać się po bezzwrotną dotację na rozpoczęcie jednoosobowej działalności gospodarczej. Start firmy sfinansować można również dotacjami z Unii Europejskiej. Szczegółowe informacje o wsparciu dla przedsiębiorców uzyskać można w , a znalezienie aktualnych form wsparcia ułatwi . Także osoby już prowadzące firmę mogą skorzystać z unijnych dotacji, a także preferencyjnych kredytów, poręczeń oraz pożyczek na jej rozwój. Szczegółowe informacje o wszystkich formach wsparcia dla przedsiębiorców dostępne są na stronie:

Darmowe doszkalanie

Dla początkujących przedsiębiorców równie atrakcyjne, co wsparcie finansowe, może okazać się podnoszenie kwalifikacji, dzięki całemu szeregowi darmowych szkoleń, usług doradczych, studiów podyplomowych itp. Ich lista dostępna jest w na stronie .

Jak widać, prowadzenie działalności gospodarczej może przynieść nie tylko większą satysfakcję niż praca u kogoś, ale i większe zyski. Nic zaś tak nie wpływa na motywację, jak wymierne rezultaty finansowe z wykonywanej pracy i świadomość, że pracujemy na własny rachunek.

 

 

Dowiedz się więcej na www.bde.wib.org.pl

poniedziałek, 26 listopad 2018 12:55

Dni Honorowego Krwiodawstwa

Szanowni Państwo,

W dniach 22 -26 listopada corocznie obchodzone są Dni Honorowego Krwiodawstwa i z tej okazji  szczególnie pragniemy doceniać i dziękować Honorowym Dawcom Krwi z woj. świętokrzyskiego. To dzięki bezinteresownej pomocy Honorowych Dawców Krwi,  chorzy wymagający leczenia składnikami krwi mogą odzyskiwać siły, zdrowie a niejednokrotnie życie. "Każdy gest, nawet najdrobniejszy… zmienia świat, czyjś świat."

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o skierowanie podziękowań  dla Honorowych Dawców Krwi za pośrednictwem strony internetowej Urzędu, Instytucji, wyeksponowanie ich na tablicach ogólnodostępnych lub na łamach prasy. Łączy nas krew, która ratuje życie!

Z okazji DNI HONOROWEGO KRWIODAWSTWA przypadające na 22 - 26 listopada w imieniu Dyrekcji i Pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach  składamy wszystkim Honorowym Dawcom Krwi, najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności i spełnienia wszystkich życiowych marzeń.

Niech Wasza bezinteresowna postawa i szlachetna pomoc innym ludziom, aktywność i zaangażowanie, wola czynienia dobra oraz wszystkie dary serca i życia, które czynicie będą aspiracją do naśladowania przez przyszłych młodych krwiodawców.

poniedziałek, 26 listopad 2018 12:53

szkolenie właścicieli gospodarstw agroturystycznych

Starostwo Powiatowe w Kielcach po raz kolejny organizuje szkoleniadla właścicieli gospodarstw agroturystycznych z Powiatu Kieleckiego. Tematem szkolenia będzie sztuka dekorowania potraw z owoców i warzyw tzw. carving.

Szkolenie odbędzie się w dniu5 grudnia 2018r. od godziny 9.00wParku Miniatur w Krajnie gm. Górno w RestauracjiMagia Sabatu, Krajno Zagórze 43C.

Każda gmina może zgłosić do udziału wszkoleniu maksymalnie 3 osoby, właścicieli gospodarstw lub ich pracowników.Pisemne zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko, adresi telefon kontaktowy zgłoszonej osobyi należy je przesłać do dnia 27grudnia 2018r. naadres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dojazd uczestników spotkaniawe własnym zakresie.

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod nr tel. 41 200 15 91/92 w Wydziale Informacji i Promocji.

czwartek, 22 listopad 2018 14:32

Wyniki Konkursu Dziennikarskiego

Gminny Ośrodek Kultury w Górnie we współpracy Miesięcznikiem Głos Górna oraz Gminną Biblioteką Publiczną w Górnie zorganizowali konkurs dziennikarski dla uczniów szkół podstawowych i klas III gimnazjum. Celem organizacji tego przedsięwzięcia było zarażenie młodych osób pasją zawodu dziennikarza, poruszaniem i ćwiczeniem wypowiedzi na różne tematy.

Tematami, na jakie mogli się wypowiedzieć uczniowie z terenu naszej gminy to: Gmina Górno – miejscem na udany weekend dla turystów, Zagrożenia współczesnej młodzieży oraz Formy spędzania wolnego czasu. W pierwszej edycji tego konkursu wzięło udział 12 prac, z czego największą popularnością cieszył się temat o zagrożeniach. Możemy być dumni, że nasza młodzież posiada świadomość tych zagrożeń i umie sobie z nimi radzić.

Jury dokonało wyboru najlepszych prac, które zostały zgłoszone do Konkursu Dziennikarskiego.

Niebawem będziemy się z każdym kontaktować.

A oto wyniki:

Nagrodę Grand Prix otrzymuje: 

Kacper Opas

kategoria tematu: Gmina Górno miejscem na udany wyjazd weekendowy dla turystów.

Miejsce 1 - Julia Stępnik

Miejsce 2 - Wiktoria Fiipczak

kategoia tematu: Zagrożenia współczesnej Młodzieży. 

Miejsce 1 - Magdalena Sańpruch

Miejsce 2 - Urszula Kamińska

Miejsce 3 - Zuzanna Stachura

kategoria tematu: Jak spędzam wolny czas od zajęć szkolnych?

Miejsce 1 - Kuba Ksel

Miejsce 2 - Zuzanna Kaleta

Wyróżnienia:

Aneta Łysak

Natalia Kozior

Przemysław Salwerowicz

Tomasz Krajcarz

Serdecznie Gratulujemy

 

poniedziałek, 19 listopad 2018 10:24

III Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek - ZGŁOSZENIA

Ruszają zgłoszenia do III Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem - są zmiany!!!!

Ważne daty:

3 grudnia 2018 - termin końcowy nadsyłania zgłoszeń

15 grudnia 2018 - termin przesłuchań w budynku GOK Górno

6 stycznia 2019 - Gala Finałowa w Kościele Parafialnym w Bęczkowie 

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczy lub mailowy

Gminny Ośrodek Kultury w Górnie - 504-411-350 lub 41 302-30-31

Stowarzyszenie Św. Jana z Dukli 603-368-664

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Niech kolęda zabrzmi w Naszej Gminie już po raz trzeci!!

środa, 14 listopad 2018 11:20

Liderzy dla Młodzieży dla Niepodległej

9 listopada 2018 roku Chór Kameralny Cantus Puellis, którego opiekunem jest Samuel Borek - uczestnik II Edycji Programu "Liderzy dla Młodzieży", został zaproszony do wspólnego uczczenia 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Zaproszenie wystosowała Dyrektor Niepublicznego Technikum im. gen. W. Andersa w Opatowie - Joanna Młynarska, która również jest uczestnikiem Programu "Liderzy dla Młodzieży". 

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Rzecznik Młodzieży Województwa Świętokrzyskiego - Barbara Zamożniewicz. 

A jak wyglądał dzień sieciowania Liderów, którego motywem głównym była Niepodległa Polska?

Przyjechaliśmy rano, gdzie pod szkołą czekali na nas już uczniowie klasy mundurowej technikum, którego dyrektorem jest Pani Joanna. Zaproszeni zostaliśmy do sali widowiskowiej, gdzie przy współpracy z uczniami szkoły wykonaliśmy małą akademię, na której Chó Kameralny Cantus Puellis wykonał pieśni patriotyczne. Po krótkiej uroczystości Barbara Zamożniewicz - Rzecznik Młodzieży Województwa Świętokrzyskiego - przeprowadziła warsztaty dla wszystkich zgromadzonych o tytule "Czym jest dla Ciebie Niepodległość". Po niezwykle inspirujących warsztatach Samuel Borek przeprowadził w sąsiedniej Szkole Podstawowej nr. 1  im. gen. bryg. Stanisława Gano warsztaty wokalne dla uczniów tejże szkoły. W tym samym czasie uczniowie technikum przeprowadzili dla Chóru warsztaty z informatyki, robotyki, druku 3D oraz z e-sportu. Po niezwykle ciekawych warsztatach Chór Cantus Puellis w asyscie Kampanii Reprezentacyjnej krokiem marszowym przeszli do wyżej wspomnianej Szkoły Podstawowej, gdzie uczniowie SP przedstawili piękną akademię patriotyczną. Po występnie chór wkroczył na scenę z recitalem pieśni, zaś na koniec Kampania Reprezentacyjna wykonała pokaz musztry z bronią. 

Zostaliśmy bardzo ciepło i życzliwie przyjęci przez Lidera Młodzieży z terenu Opatowa oraz całego technikum.

Dziękujemy za współpracę Pani Joannie Młynarskiej oraz Pani Barbarze Zamożniewicz. 

 

Strona 1 z 53