11 listopada – uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości w Gminie Górno

11 listopada w Gminie Górno odbyły się uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości. W ten wyjątkowy dzień, w 104 rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę, Gminny Ośrodek Kultury w Górnie wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną z Górna oraz parafią Św. Wawrzyńca zorganizowali dzień pamięci dla wszystkich mieszkańców Gminy Górno. O godz. 12.00 odbyła się uroczysta msza święta odprawiona przez ks. Marka Zawłockiego. Pierwsze czytanie ze Starego Testamentu przeczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy – Pani Anna Szczepańczyk, modlitwę wiernych zaś – Druh Leszek Sobieraj. Na mszy świętej w intencji Ojczyzny obecne były poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych z Górna, Woli Jachowej, Leszczyn, Bęczkowa oraz Krajna, oprawę muzyczną mszy uświetnił śpiew Zespołu Śpiewaczego Górnianecki, który również funkcjonuje jako chór parafialny. 

Po mszy odbył się krótki koncert. Występy artystyczne rozpoczął wierszyk “Polak Mały”, który w scenie dialogowej odegrały dzieci z SP w Górnie. Przy akompaniamencie akordeonu, na którym grał instruktor GOKu – p. Grzegorz Michta, pieśni patriotyczne zaśpiewał Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Górne Nutki oraz Zespół Śpiewaczy Górnianecki. Na zakończenie koncertu głos zabrał Wójt Gminy Górno – p. Przemysław Łysak, który podkreślił znaczenie Niepodległości i patriotyzmu w obecnych czasach. 

Wszyscy zgromadzeni w świątyni udali się pod pomnik ofiar pacyfikacji w Górnie. Pod pomnikiem wiersz o Polsce przeczytała Hania Ziewiec z Górnych Nutek. Ks. Proboszcz zmówił modlitwę za Ojczyznę, a wszyscy odmówili modlitwę za zmarłych, którzy walczyli w imię naszego kraju. Wójt Gminy Górno wraz z Przewodniczącym Rady Gminy i Dyrektor GOK oraz przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich złożyli kwiaty i znicze pod pomnikiem. Przy akompaniamencie Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Górna wszyscy zaśpiewali Hymn Narodowy. 

W uroczystym Marszu Niepodległościowym wszyscy udali się na Gminny Plac Targowy, gdzie orkiestra zaprezentowała swój repertuar pieśni patriotycznych. Gorącą grochówką częstowali strażacy z Bęczkowa, a wszyscy wspólnie śpiewali pieśni legionowe. Na zakończenie obchodów Dnia Niepodległości wszyscy udali się do GOKu w Górnie na seans filmowy. Wyświetlony został film “Kamieniołom”, który został stworzony przez aktorów z naszego Gminnego Teatru Scena Górna. Reżyserem filmu jest p. Izabela Kaleta z Woli Jachowej. Wyświetlony został również krótki film mówiący o odzyskaniu Niepodległości. 

Na zakończenie głos zabrała Dyrektor GOK – p. Irmina Maliszewska dziękując wszystkich za duch patriotyzmu i tak liczną i żywą obecność podczas Gminnych Obchodów Dnia Niepodległości. 

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content