Kopia Kopia Bezpłatne badania!

Świętokrzyskie Centrum Onkologii 

30 października 2015 r.

w godzinach od 10.00 do 16.00

przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krajno-Parcele 24B

będą wykonywane w nowoczesnym cytomammobusie

mammograficzne ( kobiety w wieku 50-69 lat)

cytologiczne (kobiety w wieku 25-59 lat)

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content