Ankieta dla mieszkańców obszaru LGD “Wokół Łysej Góry”

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie internetowej, anonimowej ankiety dotyczącej funkcjonowania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”. Informacje z ankiet pozwolą nam jeszcze trafniej dobierać metody przekazywania informacji dla Państwa, jak również zwiększą jakość prowadzonych działań przez LGD – Wokół Łysej Góry. Ankiety zostały opracowane na potrzeby prowadzenia ewaluacji, której wyniki zostaną wykorzystane do sporządzania corocznych sprawozdań z realizacji LSR.

ANKIETA

Martyna Bera – Stowarzyszenie LGD “Wokół Łysej Góry”

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content