Czytanie dzieł Henryka Sienkiewicza

19 kwietnia 2016 z inicjatywy Gminnej Biblioteki Publicznej w Górnie przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Górnie zostało zorganizowane spotkanie upamiętniające 170 rocznice urodzin Henryka Sienkiewicza oraz 100 rocznicę śmierci pisarza. Spotkanie miało wyjątkowo uroczystą oprawę zorganizowaną w budynku GOK-u. Podstawowym celem przedsięwzięcia była popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury oraz potrzebę dbałości o polszczyznę. Przybyłych licznie gości przywitała kierownik GOK-u Iwona Kucharska tym samym dziękując wszystkim za przybycie. Na spotkaniu nie zabrakło gości honorowych: Wice wójta Czesława Pytla, kierownik Samorządowego Zespołu Obsługi Szkół w Górnie Barbary Raczyńskiej, księdza proboszcza Edwarda Kupisa, dyrektorów szkół z terenu naszej gminy, nauczycieli, uczniów, rodziców oraz miłośników czytelnictwa. Do wspólnego czytania zachęcali organizatorzy. Fragmenty książki” W pustyni i w puszczy” zaprezentowali uczniowie Zespołu Szkół w Górnie. Lektorem został również Wice wójt Czesław Pytel. Uczestnicy spotkania po wysłuchaniu tekstu wykazać się musieli znajomością powieści, do której pytania przygotowały pani Jolanta Krzysiek oraz Zofia Rubak. Dzieci wykazały się dużą znajomością powieści Henryka Sienkiewicza, co zostało nagrodzone słodkimi upominkami. Całość wzbogacił wywiad z Henrykiem Sienkiewiczem, w postać którego wcielił się pan Bronisław Skowroński a dziennikarkę zagrała pani Halina Dziedzic. Uczniowie z Zespołu Szkół z Krajna pod opieką pani Katarzyny Dziekańskiej przygotowały barwą Bajkę Henryka Sienkiewicza. Całość zakończyło wręczenie nagród za czytelnictwo w poszczególnych filiach bibliotecznych oraz został rozstrzygnięty konkurs plastyczny „ Kartka Wielkanocna” zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury.

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content