Dla dobra mieszkańców

Dziś w Urzędzie Gminy Górno podpisano porozumienie pomiedz gminą Górno, a gminą Bieliny. Porozumienie dotyczyło przyjęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy trojga mieszkańców z gminy Bieliny. Dokument ten podlisali wójtowie gmin: Pan Przemysław Łysak oraz Pan Sławomir Kopacz.

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content