Dni Honorowego Krwiodawstwa

Szanowni Państwo,

W dniach 22 -26 listopada corocznie obchodzone są Dni Honorowego Krwiodawstwa i z tej okazji  szczególnie pragniemy doceniać i dziękować Honorowym Dawcom Krwi z woj. świętokrzyskiego. To dzięki bezinteresownej pomocy Honorowych Dawców Krwi,  chorzy wymagający leczenia składnikami krwi mogą odzyskiwać siły, zdrowie a niejednokrotnie życie. “Każdy gest, nawet najdrobniejszy… zmienia świat, czyjś świat.”

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o skierowanie podziękowań  dla Honorowych Dawców Krwi za pośrednictwem strony internetowej Urzędu, Instytucji, wyeksponowanie ich na tablicach ogólnodostępnych lub na łamach prasy. Łączy nas krew, która ratuje życie!

Z okazji DNI HONOROWEGO KRWIODAWSTWA przypadające na 22 – 26 listopada w imieniu Dyrekcji i Pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach  składamy wszystkim Honorowym Dawcom Krwi, najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności i spełnienia wszystkich życiowych marzeń.

Niech Wasza bezinteresowna postawa i szlachetna pomoc innym ludziom, aktywność i zaangażowanie, wola czynienia dobra oraz wszystkie dary serca i życia, które czynicie będą aspiracją do naśladowania przez przyszłych młodych krwiodawców.

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content