Gmina Górno podczas XII Pielgrzymki KGW w Licheniu

W weekend przypadający na 9-10 września odbyła się XII Ogólnopolska Pielgrzymka Kół Gospodyń Wiejskich i Innych Organizacji Kobiecych w Licheniu. Nasza Gmina na czele z Wójtem Gminy Górno – Panem Przemysławem Łysakiem i Przewodniczącym Rady Gminy – Panem Tomaszem Tofilem już poraz 11 wzięła udział w tym wzniosłym wydarzeniu. W wyjeździe uczestniczyły koła z Gminy Górno: KGW Ekobabki z Cedzyny, KGW Korale Radostowej z Beczkowa, KGW Radlinianki, KGW z Górna-Parcele, KGW Leszczynianiki, Zespół Śpiewaczy Górnianecki oraz Gminne Koło Gospodarzy wraz z władzami Gminy.

W pierwszym dniu naszego pobytu odbywał się jarmark kulturowy, podczas którego przeprowadzano konkursy. Między innymi organizowany był konkurs na najpiękniejsze stoisko z rękodziełem, gdzie przewodniczącym komisji konkursowej był nasz Wójt – p. Przemysław Łysak, a członkiem Jury – p. Przewodniczący Tofil. Deszczowa pogoda nie przeszkodziła jurorom oceniać stoiska i porozmawiać z przedstawicielkami kół z całej Polski. 

Wieczorem w Licheńskiej Bazylice odbył się Apel Jasnogórski z procesją wokół kościoła. Członkinie Kół szły z zapalonymi lampionami i śpiewem na ustach. 

Niedziela przywitała słońcem, którego potrzebowaliśmy. Jak co roku nasza reprezentacja brała udział w korowodzie KGW, który zmierzał w stronę Bazyliki. Reprezentacja z Gminy Górno brała czynny udział podczas uroczystej Mszy Świętej. Panie z Górnianecek oraz członkinie KGW tworzyły oprawę muzyczną liturgii pod dyrygenturą naszego instruktora Samuela Borka, przy współpracy pana Rafała Żebrowskiego. Artur Matuszewski z Gminnego Koła Gospodarzy dostojnie przeczytał pierwsze czytanie, Grażyna Cedro z Leszczynianek prosiła i dziękowała Bogu podczas modlitwy wiernych. Reprezentacja KGW Górno-Parcele wraz z Przewodniczącym Rady Gminy przynieśli dary podczas liturgii ofiarowania, którymi był przepiękny chleb z naszej gminy oraz wino, jako symbole Ciała i Krwi. 

Wszystkim podczas wyjazdu towarzyszyły wspaniałe humory, ale i zaduma i kontemplacja podczas wydarzeń religijnych. To był czas wspólnej radości i modlitwy. 

Zjazd w Licheniu na stałe wpisał się już w życie kulturalne zespołów z naszej Gminy, a największą w Polsce Bazylikę z pewnością odwiedzimy ponownie w przyszłym roku.

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content