Gminne Obchody Tygodnia Bibliotek

8 maja 2017 roku wójt gminy Górno, pan Przemysław Łysak, został wyróżniony przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Wojewódzką Bibliotekę Publiczną, Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Starostwo Powiatowe w Kielcach za szczególne zasługi dla rozwoju bibliotek i wspierania czytelnictwa. Wyróżnienie to, Ogólnopolski Tydzień Bibliotek oraz akcja „Cała Polska czyta Dzieciom” stały się okazją do zorganizowania w Gminnej Bibliotece Publicznej w Górnie spotkania z mieszkańcami gminy i czytelnikami biblioteki.Gminna Biblioteka Publiczna w Górnie zorganizowała z tej okazji gminny Tydzień Bibliotek, i zaprosiła do swojej siedziby wszystkich, którym szczególnie bliskie sercu pozostają słowo drukowane, literatura i dobra książka. 11 maja b.r. wyjątkowo licznie przybyli do biblioteki uczniowie miejscowej szkoły, mieszkańcy gminy i zaproszeni goście. W tym dniu Gminną Bibliotekę Publiczną odwiedzili wójt gminy – pan Przemysław Łysak, dyrektor Zespołu Szkół im. Witolda Pileckiego w Górnie – pan Stanisław Niestój oraz pani wicedyrektor Hanna Pióro, przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Gminy – pani Anna Szczepańczyk, Ksiądz Mariusz Kałka, pan Bronisław Skowroński – członek zespołu Bęczkowianie, ludowy poeta. Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Górnie, pani Halina Dziedzic, przybliżyła zebranym sylwetki Marii Konopnickiej oraz Miry Jaworczakowej, a zaproszeni goście zaprezentowali młodym czytelnikom, w ciekawej aranżacji, tak znane jak i również nieco zapomniane utwory Marii Konopnickiej (a to z okazji 175 rocznicy jej urodzin). W trakcie prezentacji przeprowadzono błyskawiczne konkursy na znajomość twórczości polskiej poetki. Wszyscy biorący udział w konkursach zostali nagrodzeni słodkimi upominkami. W dalszej części spotkania pan wójt wręczył wszystkim laureatom oraz uczestnikom, zorganizowanego przez bibliotekę konkursu na najpiękniejszy wiersz o tematyce ekologicznej, pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe.Gminna Biblioteka Publiczna w Górnie wraz z filiami w Krajnie, Radlinie i Woli Jachowej, dzięki wsparciu władz gminy, wójta Pana Przemysława Łysaka stara się wychodzić naprzeciw zapotrzebowaniom na książkę mieszkańców gminy, przyciągnąć do biblioteki nowych czytelników. Służą temu nie tylko zakupy nowości książkowych, ale także liczne konkursy, spotkania, lekcje biblioteczne, zajęcia warsztatowe i inne działania. To wszystko sprawia, że biblioteki są nader chętnie odwiedzane przez czytelników, których liczba systematycznie wzrasta.

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content