„Miejsce pracy dla Ciebie” rekrutacja do programu dotacyjnego

23
lipiec
2021

„Miejsce pracy dla Ciebie”

Dotacja dla pracodawcy w wysokości 25 000,00 PLN na utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo, która ukończyła 29 lat życia.

„Miejsce pracy dla Ciebie”

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa zaprasza do udziału w projekcie „Miejsce pracy dla Ciebie” realizowanego w ramach RPO WŚ 10.2.1.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa, poprawa sytuacji na rynku pracy oraz stworzenie dodatkowych 57 miejsc pracy dla osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tzn. osoby po 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.

Przedsiębiorcy zatrudniający w/w osoby otrzymają dofinansowanie na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy.

Projekt skierowany jest do osób:

- powyżej 29 roku życia (na dzień składania formularza ukończone 30 lat),

- osób bezrobotnych (w tym zarejestrowanych w Powiatowym/Miejskim Urzędzie Pracy jako bezrobotne), poszukujących pracy (pozostających bez zatrudnienia) lub biernych zawodowo, zwłaszcza tych, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy,

z terenu województwa świętokrzyskiego, tj.:,

  • osób po 50 roku życia, lub
  • kobiet (pozostających bez stałego zatrudnienia w okresie co najmniej 6 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu lub samotnie wychowujących dziecko), lub
  • osób z niepełnosprawnościami, lub
  • osób długotrwale bezrobotnych, lub
  • osób z niskimi kwalifikacjami (wykształcenie ponadgimnazjalne: liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa)
  • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat ,

- zamierzających podjąć zatrudnienie.

Co najmniej 30% uczestników projektu mają stanowić osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) lub bierne zawodowo (w tym zarejestrowane w Powiatowym/Miejskim Urzędzie Pracy jako bezrobotne), które utraciły zatrudnienie

po 1 marca 2020 r. wskutek pandemii COVID-19.Projekt skierowany jest również do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z siedzibą w województwie świętokrzyskim, tworzących nowe stanowiska pracy.

Formy wsparcia przewidziane w Projekcie:

Indywidualny plan działania – identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia.

Poradnictwo zawodowe – wykształcenie kompetencji, umiejętności i predyspozycji z punktu widzenia odnalezienia się na rynku pracy.

Wyposażenie lub doposażenie nowo utworzonego stanowiska pracy – refundacja kosztów zakupu nowego sprzętu, maszyny, urządzenia, programu, licencji, niezbędnych osobie zatrudnianej do wykonywania obowiązków służbowych, jednorazowo maksymalnie

do 25 000,00 PLN na Uczestnika Projektu. Wymagany wkład finansowy Pracodawcy min. 5 000,00 PLN.

Wsparcie na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy stanowi pomoc de minimis.

Rekrutacja

Nabór uczestników w terminie: 

18-31 sierpnia 2021 

wnioski przyjmowane będą w godz.: 9:00-15:00

kontakt:

Jolanta Sobala - 41 344 43 92 wewn.24 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Bartłomiej Grzegorczyk - 41 344 43 92 wewn. 35 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

REALIZOWANE PROJEKTY

nck.jpg

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Błąd: Brak artykułów do wyświetlenia

zobacz wszystkie

NASZE FILMY

GORNO

GOK