Spotkanie otwarte z NGO - woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE 27.05.2021 r, godz. 17:00-20:00 On-line

24
maj
2021

Program spotkania:

1. Powitanie i otwarcie spotkania

- Andrzej Rybus-Tołłoczko, Przewodniczący Konwentu WRDPP, Członek Zarządu OFOP

-  Renata Janik, Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego

- Wojciech Jachimowicz, Współprzewodniczący RDPP ze strony pozarządowej

-  Justyna K. Ochędzan, Wiceprezeska Zarządu WRZOS

-  Iwona Janicka, Członkini Zarządu OFOP

-  Alina Prochasek, Przewodnicząca Zarządu PROM

- Karol Handzel, Sekretarz Zarządu KIPR

- Mariusz Brelski, Przewodniczący Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

- Magdalena Marynowska, Prezes Fundacji Aktywizacji i Rozwoju

- Kamil Kołbuc, Prezes Fundacji im. Stefana Artwińskiego

-  ks. Krzysztof Banasik, Z-ca Dyrektora Caritas Diecezji Kieleckiej

2. Środki unijne na kolejnych 7 lat - na ile aktywność organizacji pozarządowych w konsultacjach proponowanych dokumentów może mieć wpływ na dostępność środków, ich wielkość oraz obszary wsparcia. Odpowiedź na kryzys społeczno-gospodarczy i środowiskowy oraz na wyzwania związane z klimatem, edukacją, cyfryzacją w projektach Krajowego Planu Odbudowy oraz Umowy Partnerstwa.Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027.

- dr Maciej Dawid Kunysz, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Funduszy 

-Justyna K. Ochędzan, Wiceprezes Zarządu WRZOS, Prezeska zarządu WRK ZOP, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Realizacji Zadań Publicznych i Ekonomii Społecznej

- Katarzyna Kubicka, Dyrektor Departamentu Wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

3. Przedstawienie informacji o działalności krajowej RDPP – kompetencje formalne, podejmowane działania, skuteczność podejmowanych działań. Koncepcja Rady Dialogu Obywatelskiego jako następcy krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego – kompetencje, sposób wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych, czy zastąpić także wojewódzkie RDPP. Poznanie kondycji sektora obywatelskiego – problemy organizacji w terenie z ew. propozycją ich rozwiązań.

- Wojciech Jachimowicz, Współprzewodniczący RDPP ze strony pozarządowej

- Justyna K. Ochędzan, Wiceprezes Zarządu WRZOS, Prezeska Zarządu WRK ZOP, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Realizacji Zadań Publicznych i Ekonomii Społecznej

- dr Maciej Dawid Kunysz, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Funduszy

4. Konsultacja uporządkowania sprawozdawczości dla organizacji, czyli uproszczenia wielu obowiązków formalnych.

- Alicja Gawinek, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Sprawozdawczości w Organizacjach Pozarządowych

5. Nie takie straszne RODO. 

- Karol Handzel, Sekretarz Zarządu KIPR

Moderator: 

- Andrzej Rybus-Tołłoczko, Przewodniczący Konwentu WRDPP, Członek Zarządu OFOP

Organizatorzy wydarzenia:

Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego w porozumieniu i współpracy z:

• Radą Działalności Pożytku Publicznego,

• Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych,

• Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych,

• Polską Radą Organizacji Młodzieżowych,

• Konfederacją Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej,

oraz partnerami regionalnymi:

• Województwem Świętokrzyskim

• Świętokrzyską Radą Działalności Pożytku Publicznego

• Fundacją Aktywizacji i Rozwoju

• Fundacją im. Stefana Artwińskiego

• Caritas Diecezji Kieleckiej

REALIZOWANE PROJEKTY

nck.jpg

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Błąd: Brak artykułów do wyświetlenia

zobacz wszystkie

NASZE FILMY

GORNO

GOK