I Gminny Kongres NGO w Gminie Górno

W sobotę, 18 grudnia, w świetlicy wiejskiej w Skorzeszycach odbył się I Gminny Kongrres Organizacji Pozarządowych w Gminie Górno. 

W kongresie udział wzieli przedstawiciele społeczności lokalnej, w tym członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, Gminnego Koła Gospodarzy, Sołtysi, Radni oraz przedstawiciele Stowarzyszeń i Przedsiębiorcy z terenu naszej gminy.

Spotkanie to rozpoczął występ instruktora muzyki Gminnego Ośodka Kultury w Górnie – Pan Samuela Borka, który wykonał utwór “Wind of Change” Scorpions’ów. Kolejną częścią były wykłady organizatorów dotyczące różnych problemów. Swój głos zabrali: Wicewójt Gminy Górno – Pan Arkadiusz Kubiec, który wygłosił prelekcję dotyczącą współpracy Jednostek Samorządu Terytorialnego z Organizacjami Pozarządowymi.  Pani Dorota Matuszewska – Kierownik GOPS Górno prezentowała temat dotyczący szans dla organizacji pozarządowych oraz przemianie Gminnego Ośrodka Pomocy Społęcznej w Centrum Usług Społecznych. Prezentację Pani Matuszewskiej rozpoczął film promujący CUS w Gminie Górno, o którym opowiada Pan Wójt Przemysław Łysak. Kolejny wykład dotyczył roli wspólpracy JST* z NGO** oraz sposobów dofinansowań dla stowarzyszeń, które można uzyskać z programu Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego. O tym opowiedział Pan Kamil Kołbuc – Prezes Zarządu ŚFL oraz Prezes Fundacji im. Stefana Artwińskiego. Swój wykład przedstawiła również Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Górnie i przedstawiciel “Stowarzyszenia Razem na rzecz gminy Górno” – Pani Irmina Maliszewska, która jako członek zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej “Góry Świętokrzyskie” oraz członek Lokalnej Grupy Działania “Wokół Łysej Góry” opowiedziała o partnerstwie gmin zrzeszających się w wyżej wymienionych organizacjach – o szansach ze współpracy i sposobach dofinansowań poszczególnych działań. 

Po krótkiej przerwie rozpoczęła się część warsztatowa I Gminnego Kongresu NGO w Gminie Górno. Warsztaty omawiały dwa tematy – Pan Grzegorz Orawiec przedstawił zebranym “Źródła dosinansowań środków dla NGO”. Tutaj mowa była o różnego typu fundacjach, które ogłaszają konkursy na pozysiwanie małych grantów właśnie dla jednostek pozarządowych. Kolejnym tematem warsztatów była współpraca społeczności lokalnej z NGO – odpowiedzi dotyczących tego zagadnienia udzielała Pani Magdalena Bernat. W części warsztatowej aktywnie uczestniczyli: KGW Skorzeszyce, KGW Leszczyny, KGW Wola Jachowa, KGW Radlinianki, KGW “Ekobabki” z Cedzyny, KGW Korale Radostowej z Bęczkowa oraz Gminne Koło Gospodarzy.

Na tym zakończono część oficjalną kongresu. Po niej rozpoczęłą się część artystyczna. Piękną inscenizację Jasełek Bożonarodzeniowych przedstawili wszystkim członkowie Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Jachowej. Poprzedzając przedstawienie głos zabrała Kierownik ŚDS – Pani Aneta Grzegolec, która wygłosiła kilka zdań na temat funkcjonowania jednostki oraz sukcesów jej podopiecznych. Jasełka zawierały w sobie wierszyki poprzeplatane z kolędami, w których to śpiewanie wszyscy chętnie się włączali. Aktorzy ze ŚDS w Woli Jachowej na zakończenie orzymali owację na stojąco. Wiele osób podchodziło do nich gratulując wszystkim wspaniałego występu. 

Na zakończenie części artystycznej swój recital bożonarodzeniowy przedstawiłą Pani Patrycja Michalska, której na pianinie akompaniował Pan Przemysław Stefańczyk. Angielskie piosenki świąteczne oraz tradycyjne polskie kolędy, zaaranżowane w niecodzienny sposób nadały uroczystości światecznego nastroju. 

Nie obyło się również od życzeń, które składali wszystkim zarówno plelegeni kongresu, trenerzy warsztatów jak i artyści.

Organizatorami wydarzenia byli: 

Fundacja imienia Stefana Artwińskiego

Gmina Górno

Gminny Ośrodek Kultury w Górnie

Partner Strategiczny: Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A. 

 


* JST – Jednostki Samorządu Terytorialnego

** NGO – (skrót od ang. non-governmental organization) – Organizacje Pozarządowe, np. fundacje oraz stowarzyszenia.

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content