Informacja dotycząca trwałości projektu “”Projekt wsparcia edukacyjno-opiekuńczego w nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w Gminach Górno i Masłów”

Informacja

dotycząca trwałości projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

”Projekt wsparcia edukacyjno-opiekuńczego w nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w Gminach Górno i Masłów”

Nr projektu RPSW.09.02.01-26-0018/18

Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach został zakończony 31.08.2021r. Zgodnie z jego celem jakim było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wyrównanie szans edukacyjnych w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i opiekuńczo- wychowawczych, wsparciem zostało objętych 80 uczniów, w dwóch nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w Górnie i Krajnie.

Rezultatem projektu jest zorganizowanie w świetlicy w Górnie 40 miejsc, i 40 miejsc w świetlicy w Krajnie. Placówki te zostały w pełni dostosowane dla potrzeb uczestników projektu i wyposażone w niezbędny sprzęt oraz pomoce dydaktyczne do realizacji zadań edukacyjnych i opiekuńczych.

Informujemy, że zakończenie projektu przygotowanego i zrealizowanego przez Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach nie jest końcem działalności świetlic. Będą one działały w naszej gminie nadal realizując założone cele edukacyjne i opiekuńcze, w utworzone w nich miejsca będą służyły dzieciom z naszej gminy.

Zapraszamy chętnych do skorzystania z atrakcyjnych zajęć w w/w placówkach.

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content