Informacja o pilotażowym programie ” Aktywny samorząd”

Nabór wniosków do programu „Aktywny Samorząd 2016”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, informuje o naborze wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

W ramach Modułu I wnioski będą przyjmowane w trybie ciągłym

-do 30 sierpnia 2016 roku.

W ramach Modułu II wnioski będą przyjmowane do:

– dnia 15 kwietnia 2016r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016) – dnia 10 października 2016r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017) W 2016 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach jest realizatorem Modułu I i Modułu II obejmującego następujące formy wsparcia: Moduł IObszar A – likwidacja bariery transportowej:

– Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

– Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

– Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

– Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

– Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, – Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

– Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym W 2016 roku z uwagi na ograniczone środki finansowe zawieszona została realizacja zadania Moduł I

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach pod nr tel. Moduł I – 41 200-17-02, 41 200-17-04, Moduł II -41 200-17-05bippcpr.wrota-swietokrzyskie.pl, www.pcpr.powiat.kielce.pl Wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd” należy pobrać i złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcachul. Wrzosowa 44; 25-211 Kielce e-mail: pcpr@powiat.kielce.pl dla Modułu I pokoje: 38, 39 (poziom 0/parter) dla Modułu II pokój 359 (piętro 3)

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content