Informacja o prowadzonym postępowaniu o zamówienie “Doposażenie GOK na potrzeby rozszerzenia działań kulturalnych, edukacyjnych i informacyjnych”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:

Doposażenie GOK na potrzeby rozszerzenia działań kulturalnych, edukacyjnych i informacyjnych

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST na PLATFORMIE  eZAMAWIAJĄCY GMINY GÓRNO

Link do postępowania: https://gminagorno.ezamawiajacy.pl/pn/gminagorno/demand/notice/public/115507/details

Termin składania ofert: 2023-12-07 godz.: 09:00

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content