Informacja o terminach naborów wniosków

Stowarzyszenie “Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” informuje o naborach wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020,

Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego

przez społeczność na przedsięwzięcia:

– I.II.1 Uruchamianie działalności gospodarczej

         Beneficjenci: podmioty podejmujące działalność gospodarczą

         Wartość dofinansowania: 80 000zł

         Poziom dofinansowania: 100% premia

– I.II.2 Rozwój działalności gospodarczej

         Beneficjenci: podmioty podejmujące działalność gospodarczą

         Wartość dofinansowania: 50 000zł – 300 000zł

         Poziom dofinansowania: 70% refundacja

-I.III.5 Szkolnia,warsztaty, kursy, dotyczące walorów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i tradycji oraz innych potencjałów obszaru, w tym w obszarze ochrony środowiska czy przeciwdziałania zmianom klimatycznym

        Beneficjenci: jednostki sektora finansów publicznych, podmioty podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą, pozostałe podmioty

        Wartość dofinansowania: 50 000 – 100 000zł

        Poziom dofinansowania: jednostki sektora finansów publicznych: 63,63%, podmioty podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą: 70%, pozostałe podmioty: 100%

 

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Napisz do Nas

Masz pytania napisz do nas wiadmość
Aktualności
Skip to content