Informacja o wyborze ofert na Dożynki 2018

Pragniemy poinformować, że w dniu 07.05.2018 komisja dokonała wyboru najkorzystniejszych ofert. 

Oferta dotycząca obsługi technicznej – Zwyciężyła oferta złożona przez firrmę “MMM Technika Sceniczna” Krężna

Oferta dotycząca toalet – Zwyciężyła oferta złożona przez firmę “WC serwis” ODDZIAŁA ŚWIĘTOKRZYSKI

oferta dotycząca ochony – Zwyciężyła oferta złożona przez firmę “Boston” Częstochowa

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content