5 marca 2016 w świetlicy w Radlinie spotkali się: Janusz Forma i Janusz Bednarz z Radlina,Stanisław Anioł z Leszczyn, Czesław Staszewski, Kazimierz Dziewierz i TomaszTofil z Cedzyny, Dariusz Wzorek i Bronisław Skowroński z Bęczkowa, Leszek Pióro i Wiesław Białogoński z Górna, Wiesław Kaleta z Woli Jachowej i Grzegorz Ciepiela ze…
6 marca 2016 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cedzynie odbyłosię spotkanie pań z Cedzyny z wójtem Przemysławem Łysakiem, radnym Tofilem i Stanisławem Golmento ze Świętokrzyskiego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych. W trakcie zebrania zawiązano Koło Gospodyń Wiejskich Ekobabki w Cedzynie. Przewodniczącą została Barbara Kubiec-Govender, jej zastępcami Agnieszka Bębacz i…
KGW „Korale Radostowej” z Bęczkowa są najmłodszym Kołem Gospodyń Wiejskich działającym na terenie gminy Górno. Powstało 23.01.2020r., czyli tuż przed wybuchem pandemii. Na zebraniu założycielskim obecny był Pan Wójt Przemysław Łysak, który nie krył zadowolenia z powstania KGW w Bęczkowie. Jednogłośnie na przewodniczącą wybrano Zofię Znojek a na zastępcę Karolinę…
KGW Górno-Parcele powstało 5 października 2014 r. z inicjatywy sołtys Teresy Szlufik obecnie przewodniczącej koła. Koło liczy 19 członkiń i nadal się rozwija.Bierze czynny udział w festynach,warsztatach i dożynkach. Swoimi występami promuje Sołectwo oraz podtrzymuje tradycję i kulturę regionu.
KGW Krajno działa od 2011 roku. Przewodniczącą KGW jest  Magdalena Skowron. Panie biorą czynny udział w życiu kulturalnym, promując gminę na Jarmarkach kulturalnych i agroturystycznych oraz konkursach kulinarnych tym samym podtrzymują tradycję i kulturę regionu. Biorą czynny udział w warsztatach, festynach oraz dożynkach. Wyróżnione za ciasto wielkanocne podczas Kiermaszu Wielkanocnego…
KGW Leszczyny powstał w 2011 roku. Przewodniczącą jest Barbara Kundera. KGW bierze czynny udział w festynach, warsztatach i konkursach wokalnych i kulinarnych. Swoim śpiewem i uśmiechem zachęcają do wspólnej zabawy. Panie od roku 2017 r.  próbują swoich sił na Przeglądach Folklorystycznych, przeszły pomyślnie eliminacje w Buskich spotkaniach z Folklorem i…
Koło Gospodyń Wiejskich w Radlinie utworzone pod nazwą KGW „ Radlinianki” rozpoczęło swoją działalność od października 2013 r. Inspiratorem tego przedsięwzięcia była Barbara Forma i Janusz Bednarz ówczesny sołtys. Motywem do działania była chęć integracji lokalnej społeczności, kultywowanie dawnych obyczajów, przyrządzanie potraw z dawnych lat, promocja zdrowego odżywiania i zdrowego…
KGW Skorzeszyce bierze czynny udział w festynach, warsztatach i konkursach, zwłaszcza kulinarnych. Swoimi występami promuje Sołectwo i parafię oraz podtrzymuje tradycję i kulturę regionu.   Sukcesy KGW: III miejsce za stoisko z rękodziełem podczas Kiermaszu Wielkanocnego, Łączna 2016 r. III miejsce za MAZUREK ORZECHOWY oraz za stoisko wielkanocne z rękodziełem…
W 2009 roku odbyło się zebranie założycielskie, podczas którego został wybrany zarząd Koła Gospodyń Wiejskich. Spośród 14 członkiń na przewodniczącą KGW wybrano Barbarę Grzesik, która nieprzerwalnie do dziś pełni tę funkcję. Zastępcą przewodniczącej została Krystyna Sobieraj, sekretarzem Małgorzata Satro, a skarbnikiem Renata Cedro. KGW od początku swojej wspólnej działalności chętnie…

REALIZOWANE PROJEKTY

nck.jpg

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Błąd: Brak artykułów do wyświetlenia

zobacz wszystkie

NASZE FILMY

GORNO

GOK