KGW "Ekobabki" z Cedzyny

6 marca 2016 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cedzynie odbyłosię spotkanie pań z Cedzyny z wójtem Przemysławem Łysakiem, radnym Tofilem i Stanisławem Golmento ze Świętokrzyskiego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych. W trakcie zebrania zawiązano Koło Gospodyń Wiejskich Ekobabki w Cedzynie. Przewodniczącą została Barbara Kubiec-Govender, jej zastępcami Agnieszka Bębacz i Alicja Staszewska, sekretarzem Małgorzata Juszczak, a skarbnikiem Grażyna Gacek.

Do koła wstąpiły 23 panie. Przyjęto także trzech członków honorowych: Ewę Krajcarz – dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnegow Cedzynie, Przemysława Łysaka, wójta Górna i Tomasza Tofila – radnego i sołtysa Cedzyny.

Panie promują ekologiczny tryb życia. Biorą udział w Jarmarkach Agroturystycznych i konkursach zwłaszcza kulinarnych.

Sukcesy Ekobabek:

  • III miejsce w konkursie kulinarnym na potrawę wielkanocną, Łączna 2017 r.
  • III miesce w Drugim Gminnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek, Bęczków 2018 r.
  • wyróżnienie na VI Kiermaszu Wielkanocnym, Łączna 2018 r.