Koło Gospodyń Wiejskich Radlinianki

Koło Gospodyń Wiejskich w Radlinie utworzone pod nazwą KGW „ Radlinianki” rozpoczęło swoją działalność od października 2013 r. Inspiratorem tego przedsięwzięcia była Barbara Forma i Janusz Bednarz ówczesny sołtys. Motywem do działania była chęć integracji lokalnej społeczności, kultywowanie dawnych obyczajów, przyrządzanie potraw z dawnych lat, promocja zdrowego odżywiania i zdrowego trybu życia oraz promowania miejscowości Radlin i Gminy Górno. W lutym 2014 roku KGW było filarem do założenia Stowarzyszenia , które miesiąc później zostało zarejestrowane jako Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Radlina i Gminy Górno.

KGW „Radlinianki” liczy 16 członkiń i 3 muzyków kapeli ( Marek Dudzik, Stanisław Ksel, Stanisław Iwański). Pierwszą przewodniczącą została Ewa Krajcarz. Po jej rezygnacji wybrano Annę Dudzik, obecnie tą funkcję pełni Barbara Forma, Wiceprzewodniczącą jest Anna Dudzik, skarbnikiem Marianna Hrabąszcz.

Koło ma już w swoim dorobku cykliczne spotkania ze społecznością Ralina, a są to:

 • Kolędowanie
 • Piknik rodzinny
 • Dzień Pieczonego Ziemniaka

A także uczestniczą aktywnie w życiu Gminy i regionu świętokrzyskiego. KGW brało udział m.in. w:

 • Święcie Zalewajki Świętokrzyskiej
 • Dożynkach Gminnych
 • Ogólnopolskim Zjeździe Kół Gospodyń Wiejskich w Licheniu
 • Dniu Pieroga w Krajnie
 • Warsztatach kulinarnych i florystycznych
 • Warsztatach koronkarstwa w Koniakowie i okolic
 • Kiermaszu Bożonarodzeniowym w Ciekotach
 • Warsztatach tworzenia ozdób wielkanocnych
 • Kiermaszu Wielkanocnym w Łącznej
 • Występach śpiewaczych i kulinarnych na terenie Gminy i poza nią
 • Nawiązaniu współpracy z Kołem Gospodyń z Potrzanowa z woj. Wielkopolskiego.

Brały czynny udział w wydawaniu produktów żywnościowych dla najbardziej potrzebujących.

Nagrody:

 • wyróżnienie za cisto wielkanocne podczas Kiermaszu Wielkanocnego, Łączna 2016 r.
 • wyróżnienie w konkursie kulinarnym na najsmaczniejszą potrawę powiatu kieleckiego, Pierzchnica 2016 r.
 • wyróżnienie w konkursie kulinarnym podczas Kiermaszu Wielkanocnego w Łącznej, 2017 r.
 • wyróżnienie w konkursie kulinarnym "Wiejskie Fit" podczas XII Świętokrzyskiego Jarmarku Agroturystycznego, Tokarnia 2017 r.
 • III miejsce w konkursie na "EtnoGadżet" podczas XII Świętokrzyskiego Jarmarku Agroturystycznego, Tokarnia 2017 r.
 • III miejsce w konkursie kulinarnym na Najsmaczniejsze Pierogi podczas imprezy "Dzień Pieroga" w Krajnie 1 października 2017 r.

REALIZOWANE PROJEKTY

nck.jpg

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Błąd: Brak artykułów do wyświetlenia

zobacz wszystkie

NASZE FILMY

GORNO

GOK