Zespół Etnograficzny NIWA

Zespół etnograficzny "NIWA" założyła nieżyjąca już dziś pani Anna Kowalska wraz z córką Grażyną i wnukiem Szymonem. Zaczynali od wizyt w szkołach. Jeździli tam ze starymi legendami, piosenkami, żartami i gadkami wiejskimi.

Dziś tradycje regionu świętokrzyskiego pielegnuje i młodemu pokoleniu przekazuje Ewa Siudajewska, córka Anny Kowalskiej wraz z Władysławem Pedryczem. Zbierają historie od ludzi, obserwują i tworzą jedyne w swoim rodzaju, niepowtarzalne "godki spod Łysicy".Tworzą coś w rodzaju kabaretu. Dzielą się rolami, przyśpiewują.

Zespół jest laureatem licznych przeglądów i konkursów folklorystycznych. Pani Ewy zajęła I miejsce w Bukowinie Tatrzańskiej na Sabałowych Bajaniach. „Niwa” otrzymała również Nagrodę Starosty Kieleckiego za wybitne osiągnięcia artystyczne, pielęgnowanie i upowszechnianie zanikających tradycji ludowych w regionie świętokrzyskim.

Wiedząc, jak ważne jest ocalenie od zapomnienia tradycji gawędziarstwa, legend, starych zwyczajów i obrzędów, zespół ściśle współpracuje z Radiem Kielce i regionalną telewizją udzielając licznych konsultacji.

Przy nieocenionej pomocy pani Ewy powstała książka dr Stanisława Cygana pt.: „Z gwary świętokrzyskiej” prezentująca świat dawnej wsi w relacjach mieszkańców, „pogwarki” oraz twórczość ludową, czy też przepiękny zbiorek twórczości pani Anny Kowalskiej przygotowany pod redakcją naukową dr Elżbiety Szot – Radziszewskiej, pt.: „Sowierzioł świętokrzyski – dawca kolorowych mgnień – i inne godki”.

Ewa Siudajewska zajmuje się także tłumaczeniem tekstów na gwarę świętokrzyską, jak też pisaniem scenariuszy dla dzieci i młodzieży, m.in. dla Wojewódzkiego Domu Kultury („Ocalić okruchy tradycji”). Jest również inicjatorką przeglądu „Godki spod Łysicy”. Bierze udział w licznych projektach stowarzyszeń dotyczących tradycji i kultury ludowej, gdzie uczy gwary i prowadzi warsztaty.

REALIZOWANE PROJEKTY

nck.jpg

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Błąd: Brak artykułów do wyświetlenia

zobacz wszystkie

NASZE FILMY

GORNO

GOK