Jubileusz 10-lecia Koła Gospodyń Wiejskich z Woli Jachowej

16 lutego 2019 roku, Koło Gospodyń Wiejskich z Woli Jachowej obchodziło jubileusz 10-lecia powstania zespołu. Każdy z zaproszonych gości składał Paniom serdeczne gratulacje i życzenia.

Wśród gości obecni byli: Wójt Gminy Górno – Pan Przemysław Łysak wraz z małżonką, Kierownik GOK Górno – Pan Grzegorz Michta, Sołtys i Radny sołectwa Wola Jachowa – Stanisław Cedro. Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Woli Jachowej – Pani Jolanta Ksel, Strażacy OSP Wola Jachowa oraz reprezentanci KGW i zespołów ludowych z terenu Gminy Górno. 

Dla wszystkich zgromadzonych Panie, które słyną ze znakomitej kuchni, przygotowały wiele smacznych potraw.

Nie obyło się również od uroczyście zaśpiewanego „Sto lat” dla naszych jubilatek.

Na początku uroczystości, przewodnicząca koła – Pani Barbara Grzesik – przywitała wszystkich zgromadzonych przedstawiając krótki zarys działalności koła, a oto najważniejsze osiągnięcia Pań z Woli Jachowej: W 2008 roku sołtys wsi Stanisław Cedro zorganizował spotkanie w swoim domu, dla Pań, które chciałyby założyć KGW, w spotkaniu tym uczestniczył Pan Mieczysław Okulski ówczesny kierownik ŚODR wraz z Panią Joanną Karwacką. Oficjalnie KGW zostało zarejestrowane w lutym 2009 roku. Przewodniczącą koła została Barbara Grzesik. Od 12 lipca 2012 r. Panie spotykają się w świetlicy Wiejskiej w Woli Jachowej. Od samego początku koło brało czynny udział w życiu gminy, reprezentowało ją we wszelkiego rodzaju konkursach poza jej terenem. Jednym z największych osiągnięć było dwukrotne zwycięstwo w konkursie na najsmaczniejszą potrawę powiatu kieleckiego. Ważnym wydarzeniem z udziałem Pań z Woli Jachowej była promocja Gminy Górno w telewizji TVP Kielce, gdzie zaprezentowały nasze regionalne potrawy oraz rękodzieło . Kolejnym takim wydarzeniem była wizyta w Pałacu Prezydenckim i spotkanie z Pierwszą Damą – Panią Anną Komorowską.

Słodką niespodzianką był piękny tort jubileuszowy, którym zachwycali się wszyscy goście. Koło Gospodyń Wiejskich zaprezentowało się również ze strony aktorskiej i wokalnej. Miłym akcentem uroczystości było przedstawienie scenki kabaretowej o tytule „Zebranie KGW” oraz występ z pieśniami ludowymi, których słowa zostały specjalnie ułożone na potrzeby uroczystości. Na jubileuszu 10-lecia Koła Gospodyń Wiejskich z Woli Jachowej panowała niezwykle ciepła i rodzinna atmosfera.

Gminny Ośrodek Kultury pragnie jeszcze raz złożyć Gospodyniom z Woli Jachowej życzenia wielu sukcesów w życiu osobistym oraz w działalności KGW. Życzymy zwycięskich osiągnieć na różnego rodzaju jarmarkach, konkursach, festiwalach i przeglądach. Życzymy nieustannego uśmiechu i radości oraz dumy z członkostwa w Kole Gospodyń Wiejskich z Woli Jachowej.

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content