Kolejne umowy o powierzenie grantów podpisane!

W dniu 6 grudnia 2018 roku w Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” odbyło się podpisanie umów o powierzenie grantów pomiędzy Grantobiorcami, a Zarządem Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Przedsięwzięć:

 • I.I.3 Systemy i narzędzia promocji i/lub sprzedaży oferty produktów, usług, zasobów dziedzictwa lokalnego obszaru LGD,
 • I.III.4 Szkolenia i warsztaty w zakresie podwyższania kompetencji społecznych, aktywizacyjnych i zawodowych mieszkańców obszaru LGD, zwłaszcza dla grup defaworyzowanych,
 • I.III.7 Tworzenie i rozwój usług społecznych i pro-zdrowotnych na obszarze LSR, szczególnie wobec grup defaworyzowanych,
 • I.III.9 Wydarzenia integrujące społeczność lokalną, w tym grupy defaworyzowane.W wydarzeniu uczestniczyli wójtowie oraz burmistrzowie gmin członkowskich Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”.

Beneficjentami projektów są:

Przedsięwzięcie I.I.3 Systemy i narzędzia promocji i/lub sprzedaży oferty produktów, usług, zasobów dziedzictwa lokalnego obszaru LGD:

 • Stowarzyszenie Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej, operacja pn. „Wydanie publikacji i gadżetów promujących ofertę gminy Bieliny leżącej na obszarze LGD Wokół Łysej Góry”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 6 250,00 zł.
 • Stowarzyszenie “Miejska Góra” na rzecz rozwoju Celin i Podgórza, operacja pn. „Wydawnictwa promocyjne jako środek komunikacji z turystą”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 6 250,00 zł.
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Górno, operacja pn. „Śladami pamięci w Gminie Górno”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 6 250,00 zł.
 • Stowarzyszenie Razem na rzecz gminy Górno, operacja pn. „Dawniej – dzisiaj – jutro dziedzictwo lokalne”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 6 250,00 zł.
 • Stowarzyszenie „Łączna nas łączy”, operacja pn. „Promujemy LGD”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 6 250,00 zł.
 • Stowarzyszenie „Wspólnie dla tradycji”, operacja pn. „Dąbrowa i Ciekoty – historie mniej lub bardziej znane”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 6 250,00 zł.
 • Stowarzyszenie „Kuźniczy Krąg”, operacja pn. „”4 światy z tą historią” – planszowa gra edukacyjna”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 6 250,00 zł.
 • Suchedniowskie Stowarzyszenie Cyklistów, operacja pn. „Nowoczesny system promocji kolarstwa i turystyki rowerowej w Górach Świętokrzyskich”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 6 250,00 zł.

Przedsięwzięcie I.III.4 Szkolenia i warsztaty w zakresie podwyższania kompetencji społecznych, aktywizacyjnych i zawodowych mieszkańców obszaru LGD, zwłaszcza dla grup defaworyzowanych:

 • Stowarzyszenie „Strefa Wokół Łysej Góry”, operacja pn. „„Aktywne wakacje”- cykl warsztatów tanecznych oraz ceramicznych w Gminie Bodzentyn”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 7 000,00 zł.
 • Stowarzyszenie Razem na rzecz gminy Górno, operacja pn. „Warsztaty dla AKTYWNYCH!”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 6 190,00 zł.
 • Stowarzyszenie Zagórzanki, operacja pn. „„Techniczne tajniki ludowej muzyki” – warsztaty muzyczne”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 9 100,00 zł.
 • Stowarzyszenie Zagórzanki, operacja pn. „„O rety jakie bukiety” – warsztaty folklorystyczne”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 9 210,00 zł.
 • Stowarzyszenie „Wspólnie dla tradycji”, operacja pn. „Warsztaty muzyczne dla Zespołów ludowych z gminy Masłów”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 10 000,00 zł.
 • Stowarzyszenie Przyjazna Wieś Rataje, operacja pn. „Dbamy o swoją wieś”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 8 500,00 zł.

Przedsięwzięcie I.III.7 Tworzenie i rozwój usług społecznych i pro – zdrowotnych na obszarze LSR, szczególnie wobec grup defaworyzowanych:

 • Stowarzyszenie “Działam dla Gminy Bieliny”, operacja pn. „Warsztaty artystycznedla bielińskich zespołów ludowych”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie:7 000,00 zł.
 • Stowarzyszenie Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej, operacja pn. „Warsztatyw zakresie jakości obsługi ruchu turystycznego”. Kwota dofinansowania została ustalonana poziomie: 5 427,00 zł.
 • Stowarzyszenie „Strefa Wokół Łysej Góry”, operacja pn. „Aktywni i bezpieczni”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 14 572,50 zł.
 • Stowarzyszenie 112, operacja pn. „Popularyzacja wśród społeczności obszaru LGD idei udzielania pierwszej pomocy medycznej i realizacja szkoleń w zakresie teoretycznychi praktycznych umiejętności jej udzielania”. Kwota dofinansowania została ustalonana poziomie: 21 000,00 zł.
 • Stowarzyszenie Razem na rzecz gminy Górno, operacja pn. „Zdrowo i aktywnie – cykl spotkań dla seniorów”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 15 000,00 zł.
 • Stowarzyszenie „Ochotnicza Straż Pożarna w Łącznej”, operacja pn. „Wesołe jest życie seniora”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 21 000,00 zł.

Przedsięwzięcie I.III.9 Wydarzenia integrujące społeczność lokalną, w tym grupy defaworyzowane:

 • Stowarzyszenie „Działam dla Gminy Bieliny”, operacja pn. „Akcja: Integracja! Organizacja wydarzeń z udziałem lokalnych społeczności z terenu gminy Bieliny”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 8 999,38 zł.
 • Stowarzyszenie Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej, operacja pn. „Forum aktywnych społeczności gminy Bieliny”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 6 855,00 zł.
 • Stowarzyszenie Rozwoju Wsi i Edukacji „Nasza Szkoła” w Psarach, operacja pn. „Integracja społeczności lokalnej poprzez organizację wydarzeń społeczno -kulturalnych”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 8 965,00 zł.
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Górno, operacja pn. „Rozalia i Wojciech Grzegorczykowie – poezja ludowa Gór Świętokrzyskich”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 7 380,00 zł.
 • Stowarzyszenie Razem na rzecz gminy Górno, operacja pn. „Górnotropiciele – międzypokoleniowa gra terenowa”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 6 400,00 zł.
 • Stowarzyszenie Razem na rzecz gminy Górno, operacja pn. „Koncerty muzyczne w gminie Górno”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 6 400,00 zł.
 • Stowarzyszenie „Łączna nas łączy”, operacja pn. „Biesiada zapomnianych smaków”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 9 000,00 zł.
 • Stowarzyszenie „Nasza Dąbrowa”, operacja pn. „Dzień dla zdrowia, urody i zabawy”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 8 997,41 zł.
 • Stowarzyszenie „Wspólnie dla tradycji”, operacja pn. „Cykl koncertów muzyki kameralnej”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 9 000,00 zł.
 • Stowarzyszenie Przyjazny Ostojów, operacja pn. „Wydarzenia integrujące społeczność lokalną, w tym grupy defaworyzowane”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 9 000,00 zł.
 • Towarzystwo Przyjaciół Wąchocka, operacja pn. „Wąchocka Biesiada Kulturalna”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 9 000,00 zł.

 

Wszystkim Grantobiorcom gratulujemy pozyskanych środków finansowych i życzymy powodzenia przy realizacji powierzonych grantów.

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content