Koło Gospodyń Wiejskich w Radlinie

Koło Gospodyń Wiejskich w Radlinie utworzone pod nazwą KGW „ Radlinianki” rozpoczęło swoją działalność od października 2013 r. Inspiratorem tego przedsięwzięcia była Barbara Forma i Janusz Bednarz ówczesny sołtys. Motywem do działania była chęć integracji lokalnej społeczności, kultywowanie dawnych obyczajów, przyrządzanie potraw z dawnych lat, promocja zdrowego odżywiania i zdrowego trybu życia oraz promowania miejscowości Radlin i Gminy Górno. W lutym 2014 roku KGW było filarem do założenia Stowarzyszenia , które miesiąc później zostało zarejestrowane jako Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Radlina i Gminy Górno.

KGW „Radlinianki” liczy 16 członkiń i 3 muzyków kapeli ( Marek Dudzik, Stanisław Ksel, Stanisław Iwański). Pierwszą przewodniczącą została Ewa Krajcarz. Po jej rezygnacji wybrano Annę Dudzik, obecnie tą funkcję pełni Barbara Forma, Wiceprzewodniczącą jest Anna Dudzik, skarbnikiem Marianna Hrabąszcz.

Koło ma już w swoim dorobku 2 cykliczne spotkania ze społecznością Ralina, a są to:

 • Kolędowanie ( które odbyło się już 2 razy)
 • Piknik rodzinny ( który odbył się 2 razy)

A także uczestniczą aktywnie w życiu Gminy i regionu świętokrzyskiego. KGW brało udział m.in. w:

 • Święcie Zalewajki Świętokrzyskiej (2 razy)
 • Dożynkach Gminnych
 • Ogólnopolskim Zjeździe Kół Gospodyń Wiejskich w Licheniu
 • Dniu Pieroga w Krajnie
 • Warsztatach kulinarnych i florystycznych
 • Warsztatach koronkarstwa w Koniakowie i okolic
 • Kiermaszu Bożonarodzeniowym w Ciekotach
 • Warsztatach tworzenia ozdób wielkanocnych
 • Kiermaszu Wielkanocnym w Łącznej
 • Występach śpiewaczych i kulinarnych na terenie Gminy i poza nią
 • Nawiązaniu współpracy z Kołem Gospodyń z Potrzanowa z woj. Wielkopolskiego.

Obecnie bierzemy czynny udział w wydawaniu produktów żywnościowych dla najbardziej potrzebujących.

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content