KONKURS KRUS dla dzieci

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza pierwszą edycję konkursu dla dzieci rolników na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym.

W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku 11-14 lat, których przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do konkursu.

Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 5, max. kilkanaście wersów), promującej prawidłowe nawyki i zachowania dzieci związane z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzującej wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniemgospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Pracę konkursową podpisaną imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony: krus.gov.pl Należy przesłać go do dnia 31.08.2020 r. do godz. 24:00 na

e-maila: rymowanka@krus.gov.pl. W temacie należy wpisać: Konkurs na rymowankę – Imię i nazwisko dziecka.

Zachęcamy do udziału w konkursie.

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content