Korale Radostowej mają nowe stroje

17 marca 2021 roku KGW Korale Radostowwej z Bęczkowa otrzymały nowe stroje z rąk Wójta Gminy Górno – Pana Przemysława Łysaka oraz Kierownika GOK – Pani Irminy Maliszewskiej

Korale Radostowej są najmłodszym Kołem Gospodyń Wiejskich działającym na terenie naszej gminy. Otrzymały one elegankie stroje inspirowane folklorem regionu kieleckiego. 

14 kompletów strojów trafiło do koła, które prężnie działa również w formie on-line. 

Życzymy wszystkim Paniom z KGW Korale Radostowej z Bęczkowa wielu sukcesów w działalności zespołu.

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content