Nabory wniosków LGD Wokół Łysej Góry

Lokalna Grupa Rozwoju

Stowarzyszenia

“Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”

2016 – 2022 

 

Stowarzyszenie “Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” informuje o naborze wniosków o powierzenie grantów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER. Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na przedsięwzięcie: 

  • I.I.3 Systemy i narzędzia promocji i/lub sprzedaży oferty produktów, usług, zasobów dziedzictwa lokalnego obszaru LGD;
  • I.I.5 Organizacja wydarzeń i działań promujących obszar LSR

 Termin składania wniosków:

Od 14 do 30 listopada 2018 roku

 

 

www.wokollysejgory.pl    

tel: (41) 26 08 153

e-mail: sekretariat@wokollysejgory.pl

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content