Nabory wniosków – LGD “Wokół Łysej Góry”

 

 

 

 

Stowarzyszenie “Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” informuje o naborze wniosków o powierzenie grantów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na przedsięwzięcie:

• I.I.3 Systemy i narzędzia promocji i/lub sprzedaży oferty produktów, usług, zasobów dziedzictwa lokalnego obszaru LGD

• I.I.5 Organizacja wydarzeń i działań promujących obszar LSR

 

 

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Napisz do Nas

Masz pytania napisz do nas wiadmość
Aktualności
Skip to content