Nagrody Gospodarcze Gminy Górno rozdane

Poznaliśmy laureatów czwartej edycji nagrody gospodarczej gminy Górno “Górna Półka”.W kategorii “Firma Roku” wyróżniono Stowarzyszenie Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, natomiast w kategorii “”Gospodarz roku” nagrodę otrzymał Janusz Forma z Radlina.Nagroda Gospodarcza Gminy Górno „Górna Półka” jest przyznawana za szczególne zaangażowanie w rozwój gospodarczy i społeczny gminy oraz jejmieszkańców. Ma ona charakter honorowy. Przyznawana jest za działania pozytywnie wpływające na potencjał gospodarczy gminy. Kandydaci do nagrody podejmują kroki mające wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców Gminy Górno.Firma roku: Stowarzyszenie Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie RatunkoweOrganizacja działa od 2013 roku. W lipcu ubiegłego roku rozpoczęła działalność Baza ŚWOPR nad zalewem w Cedzynie, zlokalizowana do strony Leszczyn. Przy znacznym wsparciu współdzierżawcy terenu Pana Piotra Mochockiego, ŚWOPR wybudowało drogę dojazdową. Wyremontowano parking oraz dobudowano nową jego część. Wybudowano boisko do siatkówki plażowej oraz mini-boisko do piłki nożnej. Uporządkowano i zagospodarowano cypel i na nim zlokalizowano nową plażę. Wybudowano nowy pomost oraz wykonano kapitalny remont hangaru do którego doprowadzono prąd i wodę. Otworzono nowy, darmowy prysznic, dla wszystkich gości. Wybudowano nową wiatę z przeznaczeniem na działalność integralną i edukacyjną. Wyposażono Bazę w 10 nowych rowerów wodnych oraz 12 kajaków. W wakacje ŚWOPR zorganizowało dla dzieci „wodne półkolonie” oraz rozpoczęło szeroką działalność szkoleniową w zakresie sportów wodnych. Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe nawiązało również współpracę z Kołami Gospodyń Wiejskich i jednostkami OSP z terenu Gminy Górno oraz GOK-iem. Pomimo tak krótkiegookresu działalności Bazy ŚWOPR w Cedzynie ta przepiękna placówka, ze swoim nowym obliczem, stała się bardzo widoczna na terenie całego województwa, jak również kraju, czym znakomicie promuje walory turystyczne i wypoczynkowe Gminy Górno.Gospodarz roku: Janusz FormaUrodzony 8 stycznia 1946 roku w Kielcach. Od wielu lat aktywnie uczestniczy w życiu społecznym Gminy Górno. Zaangażowany w działalność„Stowarzyszenia Na Rzecz Radlina i Gminy Górno”, m.in. poprzez współorganizację wielu imprez o charakterze kulturalnym czy też rekreacyjnym,a także w zakresie pozyskiwania na rzecz potrzebujących współmieszkańców Gminy Górno produktów ze Światowego Banku Żywności. Współzałożyciel Gminnego Koła Gospodarzy w Górnie i jego pierwszy prezes. Koło to jako jedyne męskie w województwie i jedno z pierwszych w kraju, jest szeroko znane i mocno promuje Gminę Górno. Pan Janusz Forma wyróżnia się dużym poczuciem przynależności do lokalnych stowarzyszeń. Jest silnie związany ze społecznością gminy. W latach 60-tych reaktywował i był prezesem Kieleckiego Towarzystwa Cyklistów. W latach 1997-2001 pełnił funkcję podstarszego cechu rzemiosł różnych. W 2002 roku, z rąk prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiegoodznaczony srebrnym krzyżem zasługi. Dziękujemy sponosrom poczęstunku: firmie Ambrozja Catering.

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content