Nowy instrument dla Orkiestry i Szaliki dla Chóru

Gminna Orkiestra Dęta z Górna ma nowy instrument sakshorn Baryton zakupiony w ramach projektu  pn. “Kultura źródłem kapitału społecznego- cykl warsztatów kulturalnych w gminie Górno i Masłów” realizowanego w ramach działania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów granatowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instrument służy do nauki gry podczas warsztatów podnoszących te umiejętności.

W ramach projektu pn. “Kultura źródłem kapitału społecznego – cykl warsztatów kulturalnych w gminie Górno i Masłów” zostały również zakupione szale dla uczestników warsztatów chóralnych, które niewątpliwie wpłyną na lepszy wizerunek sceniczny Chóru.

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content