Otwarcie Placu Zabaw

W związku z realizacją działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania19.2 “Wparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, które dotyczyło “Przebudowy wraz z częściową zmianą sposobu użytkownika tymczasowej kaplicy na potrzeby utworzenia świetlicy parafialnej związanej z działalnością kulturalną oraz budową ogólnodostępnego placu zabaw wraz z ekologiczym ogródkiem warzywnym” przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krajnie, pragniemy poinformować, że przy współpracy GOK Górno, LGD Wokół Łysej Góry oraz Stowarzyszenia Świętego Jana z Dukli dnia 11 maja 2018 o godzinie 11.00 odbedzie się otwarcie placu zabaw w Krajnie Parcele. 

Serdecznie zapraszamy

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content