Pielgrzymi z Chile w GOK-u

Światowe Dni Młodzieży w Górnie

17 pielgrzymów z Chile przyjęła parafia pod wezwaniem Świętego Wawrzyńca w Górnie. Pierwsi pielgrzymi do Górna dotarli we wtorek po południu, natomiast ostatnie osoby do parafii w Górnie przyjechały w czwartek. Grupa mogła liczyć na bardzo dobre przygotowanie duchowe, które zapewnili księża Mariusz Kałka i Edward Kupis wraz z wolontariuszami. Natomiast za sferę cielesną i przygotowanie posiłków odpowiadali mieszkańcy Górna a szczególnie Panie z Zespołu Górnianecki. Pan Wójt oraz GOK również włączyli się w pomoc i dzięki temu nasi pielgrzymi z wolontariuszami mieli opłacony transport i możliwość zwiedzania naszej Świętokrzyskiej ziemi, oraz użyczone sale do wspólnych spotkań i posiłków.

Organizowane były liczne wyjazdy po Świętokrzyskiej ziemi m.in. do Wiślicy, Tokarni, Św. Katarzyny czy Kielc.Młodzież integrowała się podczas wspólnych ognisk, wycieczek i posiłków. Nie brakowało wspólnych mszy, spotkań i rozmów o Bogu i życiu. A bariera językowa nie stanowiła żadnego problemu.

W poniedziałek rano odbyła się ostatnia msza św. w kościele pod wezwaniem Świętego Wawrzyńca w Górnie dla naszych pielgrzymów i wolontariuszy, a po niej czekało pożegnalne śniadanie przygotowane w Gminnym Ośrodku Kultury w Górnie. Na to niezwykłe spotkanie przybył również Pan Wójt Przemysław Łysak. Podczas tych kilku dni wszyscy bardzo się zżyli i dlatego nie kryli wzruszenia podczas pożegnania. Były serdeczne podziękowania za gościnę, wspólną modlitwę, poświęcony czas i serce złożone na ręce Pana Wójta i Kierownik GOK-u.

Teraz pielgrzymi z Chile i nasi wolontariusze wraz z ks. Mariuszem Kałką będą uczestniczyć w uroczystych obchodach Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

 

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content