Podsumowanie “Programu dla sołectw”

W Konkursie “Program dla sołectw” wzieły udział 3 sołectwa z Gminy Górno: Leszczyny, Bęczków oraz Skorzeszyce. Zgłoszenia konkursowe mogli składać Sołtysi poszczególnych miejscowości. Na kazdy z wniosków przeznaczone było 5 000 zł., który Sołtysi mogli przeznaczyć na wcześniej wymieniony cel.

W naszej gminie do konkursu zakwalifikowały się 3 ww. wnioski.

Efektem dotacji finansowanej ze środków budżetu Powiatu Kieleckiego w ramach konkursu “Program dla sołectw” były kolejno:

Sołectwo Leszczyny przeznaczyło dofinansowanie na huśtawkę dla dzieci, która znajduje się na placu Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich.

Sołectwo Będzków przeznaczyło ww. kwotę na Stowarzyszenie Typowy Janus, na stroje dla kapeli ludowej.

Sołectwo Skorzeszyce, w ramach projektu, zakupiło buty ludowe dla pań z Koła Gospodyń Wiejskich ze Skorzeszyc.

 

 

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content