“Praca szuka człowieka….”

Stowarzyszenie Forum Pracodawców poszukuje kandydatów do udziału w Projekcie “Praca szuka człowieka…..”, którego celem jest wzrost zdolności do zatrudnienia 96 osób bezrobotnych z woj. świętokrzyskiego, pozostających w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Stowarzyszenie prowadzi szkolenia w zawodach: magazynier z obsługą wózków widłowych, opiekun dzieci, pracownik biurowy. Uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne, bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, zamieszkałe w województwie świętokrzyskim, które ukończyły 30 rok życia. 

Informacje szczegółowe w Biurze Projektu w Kielcach ul. Sienkiewicza 68, tel. 41 344 80 80, mail: fp-praca@kielce.com oraz w Gminnym Ośrodku Kultury w Górnie, tel. 41 30 23 031 lub 504 411 350.

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content