Projektor świadomości 2017 – warsztaty

W związku z realizacją zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod tytułem „Projektor Świadomości 2017” polegającego na aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zostanie zrealizowany cykl spotkań z wizażystą, psychologiem oraz doradcą zawodowym. W projekcie będą mogły uczestniczyć osoby w wieku od 21 do 65 lat.Zwieńczeniem udziału w spotkaniach będzie wyświetlenie filmu dla uczestników w formie kina plenerowego. Wszystkie działania mają na celu podniesienie motywacji, samooceny, wzmocnienie poczucia własnej wartości oraz podniesienie poziomu wiedzy w zakresie poszukiwania pracy, udziału w rozmowach kwalifikacyjnych, przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych. Spotkania odbywać się będą w świetlicy wiejskiej w Woli Jachowej.

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Napisz do Nas

Masz pytania napisz do nas wiadmość
Aktualności
Skip to content