Przegląd Pieśni Pokutnej i Pasyjnej na Świętym Krzyżu

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU WV REGIONALNYM PRZEGLĄDZIE PIEŚNI PASYJNEJ I POKUTNEJ

Bazylika Mniejsza pw. Trójcy Świętej Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętegona Świętym Krzyżu

10-11 MARCA 2018

•ORGANIZATORZY: WÓJT I RADA GMINY NOWA SŁUPIA MISJONARZE OBLACI MARYI NIEPOKALANEJ ZE ŚWIĘTEGO KRZYŻA

przy współpracy CENTRUM DZIEDZICTWA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH W NOWEJ SŁUPI

PATRONAT HONOROWY: Biskup Krzysztof Nitkiewicz – Ordynariusz Diecezji SandomierskiejAgata Wojtyszek – Wojewoda ŚwiętokrzyskiAdam Jarubas – Marszałek Województwa ŚwiętokrzyskiegoMichał Godowski – Starosta Powiatu Kieleckiego

PATRONAT MEDIALNY:Radio Kielce, TVP 3 Kielce, Echo Dnia

CELE PRZEGLĄDU:

– Popularyzacja pieśni pasyjnej i pokutnej

– Odkrywanie wartości chrześcijańskich przez śpiew pieśni wielkopostnych i pokutnych

-Odkrywanie tajemnicy wiary katolickiej – męki, śmierci i zmartwychwstania pańskiego

REGULAMIN:Przegląd pieśni pasyjnej i pokutnej ma formułę konkursu. Dolna granica wieku uczestników wynosi 10 lat.

W przeglądzie mogą wziąć udział: soliści, zespoły wokalne, ludowe zespoły śpiewacze, chóry dziecięco młodzieżowe, chóry dorosłe ZGŁOSZENIEM NA PRZEGLĄD JEST WYPEŁNIONA KARTA ZGŁOSZENIOWA PRZESŁANA DO DNIA 28 lutego 2018- informacje o wykonawcy (solista, zespół wokalny, ludowy zespół śpiewaczy, chór dziecięco-młodzieżowy, chór dorosłych)- informacje o wykonywanym repertuarze (tytuły utworów) KAŻDY WYKONAWCA WYKONUJE DWA UTWORY – PIEŚNI

TERMINARZ PRZEGLĄDU:10.03.2018 – PRZESŁUCHANIA KONKURSOWE ZGŁOSZONYCH UCZESTNIKÓW – GODZ. 9.00 – BAZYLIKA MNIEJSZA PW. TRÓJCY ŚWIĘTEJ NA ŚWIĘTYM KRZYŻU 11.03.2018 – KONCERT GALOWY V REGIONALNEGO PRZEGLĄDU PIEŚNI PASYJNEJ I POKUTNEJ – GODZ. 16.00 – BAZYLIKA MNIEJSZA PW. TRÓJCY ŚWIĘTEJ NA ŚWIĘTYM KRZYŻU OCENY I NAGRODY:- Jury powołane przez organizatorów oceniać będzie: dobór repertuaru, poziom wykonawczy, interpretacja pieśni, ogólny wyraz artystyczny – Organizatorzy przewidują nagrody i wyróżnienia – Skład jury: dr Maria Zawartko i dr Iwona Polak z Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu oraz przedstawiciel z Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach

UWAGI KOŃCOWE:- Organizatorzy zapewniają obsługę akustyczną i nagłośnienie- Organizatorzy zapewniają poczęstunek dla uczestników (kawa, herbata, ciastko…)- Koszty dojazdu pokrywają uczestnicy- Zgłoszenie udziału w przeglądzie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji dowolną techniką zapisu i wykorzystania zrejestrowanego materiału.

ZGŁOSZENIA NALEŻY NADSYŁAĆ DO 28 lutego 2018 ROKU NA ADRES:CENTRUM DZIEDZICTWA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH W NOWEJ SŁUPI DYREKTOR PIOTR SEPIOŁO tel./fax. 41-317-76-04; e-mail: gok@dymarki.pl

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content