Realizacja projektu współfinansowanego przez Szwajcarję w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Dnia 28 kwietnia 2016 r została podpisana umowa o dotację projektu nr 29/SPPW/I/2016/SiK pn. “Swego nie znacie…”-powrót do świętokrzyskich tradycji” realizowanego w ramach programu “Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”. Całkowity koszty projektu  to 50 524,00 zł natomiast kwota dofinansowania 42 945,40 zł

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content