Rekrutacja do projektu “Świętokrzyska Akademia Przedsiębiorczości”

Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do mieszkańców województwa świętokrzyskiego,

  • którzy ukończyli 30 rok życia,
  • planują otworzyć własną działalność gospodarczą,
  • są zarejestrowani jako osoby bezrobotne w Urzędzie Pracy (I i II profil pomocy)
  • chcą skorzystać z naszego wsparcia w postaci:- szkoleń i doradztwa dotyczących zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, 

Jednorazowej bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie 22 000 zł/osobę, wsparcia pomostowego w wysokości 1700,00 zł przez pierwsze 6 miesięcy po otwarciu działalności,- wsparcia pomostowego doradczego – biznesowego i prawnego przez pierwszy rok działalności firmy. Wszystkie wyżej wymienione formy wsparcia są bezpłatne

W projekcie przewidzianych jest łącznie 60 miejsc dla:

– osób odchodzących z rolnictwa,

– osób niepełnosprawnych,

– osób długotrwale bezrobotnych,

– kobiet – rezerwacja 30% miejsc.

Zakładamy, że 40% Uczestników projektu będą stanowili mieszkańcy obszarów wiejskich.Spośród 60 uczestników projektu, którzy wezmą udział we wsparciu szkoleniowo-doradczym przygotowującym do założenia działalności gospodarczej niezależna komisja wyłoni 44 osoby, które przedstawiły najlepsze biznesplany i przyzna im wsparcie finansowe i doradcze.Jeżeli uważają Państwo tę inicjatywę za potrzebną prosimy o zachęcenie Państwa Klientów do udziału w wyżej wymienionym nieodpłatnym projekcie.Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie www.amd-group.pl i w Biurze Projektu: ul. IX Wieków Kielc 8/6, 25-516 Kielce, tel.: 882 063 033 lub882 117 695 e-mail: biuro.kielce@amd-group.pl          Rekrutacja rozpoczyna się w pierwszej połowie kwietnia 2016

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content