SIEĆ KULTURA – inicjatywy lokalne w gminie Górno

Gminny Ośrodek Kultury w Górnie znalazł się w czołówce 50 domów kultury z całej Polski biorącym udział w Programie Dom Kultury + organizowany przez Narodowe Centrum Kultury. Jest to dla nas ogromne wyróżnienie i duża szansa rozkwitu kultury w gminie Górno. W ramach programu Dom Kultury +, ruszył nasz projekt „Sieć Kultura” – którego realizację Gminny Ośrodek Kultury w Górnie rozpoczął już w połowie marca. Jego celem jest wzmocnienie zaangażowania GOK-u w życie społeczności lokalnej i umożliwienie mieszkańcom realizacji ich pomysłów na kulturalne inicjatywy. Ideą projektu jest działanie GOK nie tylko DLA mieszkańców, ale przede wszystkim Z mieszkańcami gminy.

Osoby, które dotąd nie korzystały z oferty GOKu – dzięki projektowi miałyby okazję do niego przekonać. Już w lipcu lokalni społecznicy będą mogli ubiegać się o mini dotacje na realizację ciekawych inicjatyw, które będą służyć społeczności gminy Górna. Dofinansowanie otrzyma od 3 do 7 inicjatyw, na które wspólna pula środków wynosi 22 tys. zł. Zanim jednak ogłoszony zostanie konkurs, GOK w Górnie wraz z powołaną grupą badawczą i pomocą animatora Narodowego Centrum Kultury przeprowadzi diagnozę, która wskaże zasoby i potrzeby lokalnej społeczności.

Ten etap jest dla nas niezwykle istotny, bo wyniki diagnozy staną się dla Gminnego Ośrodka Kultury w Górnie drogowskazem na najbliższe lata w budowaniu oferty dla mieszkańców. Zależy nam szczególnie na tym, by ten projekt nie skończył się wraz z dofinansowaniem Narodowego Centrum Kultury, ale trwał dłużej a GOK pozyskał nowych, stałych odbiorców.

Pierwszym krokiem w tym kierunku było spotkanie, jakie odbyło się w marcu w GOK w Górnie z Animatorem NCK, Panem Adamem Radoszem, który przedstawił plan działań w realizacji projektu. Obecnie grupa badawcza przeprowadza diagnozę rozmawiając z mieszkańcami oraz przygotowała ankietę, która jest dostępna na naszej stronie internetowej i Facebook’u. Bardzo zależy nam by jak najwięcej mieszkańców wypełniło anonimowo ankietę odpowiadając na proste pytania np: „Jak lubisz spędzasz wolny czas?”. Ankieta dostępna w pod linkiem: https://forms.gle/vAPGZTwTpDT3wHyd9 

 

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content