Spotkania szkoleniowo – informacyjno – konsultacyjne

Stowarzyszenie “Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” informuje, iż w związku z planowanym od 25 czerwca do 9 lipca 2018 roku naborem wniosków o udzielenie wsparcia w ramach przedsięwzięcia:

• I.I.10 Współpraca podmiotów z obszaru objętego LSR w ramach krótkich łańcuchów dostaw lub w zakresie świadczenia usług turystycznych lub w zakresie rozwijania rynków zbytu produktu lub usług lokalnych odbędą się spotkania szkoleniowo – informacyjno – konsultacyjne z potencjalnymi beneficjentami.

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane możliwością pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Konsultacje będą dla Państwa szansą wyjaśnienia wątpliwości pojawiających się w momencie wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.

Harmonogram spotkań w gminach:

18 czerwca 2018

godz. 

21 czerwca 2018

godz. 9.00 Łączna – Gminna Biblioteka Publiczna w Łącznej, Czerwona Górka 1B

godz. 11.00 Suchedniów – Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5, pok. 202

godz. 13.00 Wąchock – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7

22 czerwca 2018

godz. 9.00 Górno – Gminny Ośrodek Kultury w Górnie, Górno 79A

godz. 11.00 Bodzentyn – Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie, ul. Rynek Górny 11

godz. 13.00 Masłów – Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”, Ciekoty 76

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content