Spotkania szkoleniowo – informacyjno – konsultacyjne

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” informuje, iż w związku z planowanym od 3 do 17 czerwca 2019 roku naborem wniosków o udzielenie wsparcia w ramach przedsięwzięcia I.III.5 Szkolenia, warsztaty, kursy, dotyczące walorów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i tradycji innych potencjałów obszaru, w tym w obszarze ochrony środowiska czy przeciwdziałania zmianom klimatycznym odbędą się spotkania szkoleniowo – informacyjno – konsultacyjne z potencjalnymi beneficjentami.Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane możliwością pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.Konsultacje będą dla Państwa szansą wyjaśnienia wątpliwości pojawiających się w momencie wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.Harmonogram spotkań w gminach:

29 maja (środa):

• godz. 12.00 Bieliny – Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach, ul. Partyzantów 3,

30 maja (czwartek):

• godz. 9.00 Łączna – Gminna Biblioteka Publiczna w Łącznej, Czerwona Górka 1B,

• godz. 11.00 Suchedniów – Urząd Miasta i Gminy Suchedniów, ul. Fabryczna 5,

• godz. 13.00 Wąchock – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7,

31 maja (piątek):

• godz. 9.00 Górno – Gminny Ośrodek Kultury w Górnie, Górno 79A,

• godz. 11.00 Bodzentyn – Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn, ul. Suchedniowska 3,

• godz. 13.00 Masłów – Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”, Ciekoty 76.

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content