Spotkania szkoleniowo – informacyjno – konsultacyjne w GOK w Górnie 13.09.godz.9.00

 Stowarzyszenie “Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” informuje, iż w związku z planowanymi od 25 września do 9 października 2017 roku naborami wniosków o udzielenie wsparcia w ramach przedsięwzięć:

• I.I.10 Współpraca podmiotów z obszaru objętego LSR w ramach krótkich łańcuchów dostaw lub w zakresie świadczenia usług turystycznych lub w zakresie rozwijania rynków zbytu produktu lub usług lokalnych

• I.II.1.Uruchamianie działalności gospodarczej

• I.II.2.Rozwój działalności gospodarczej

• I.III.3 Budowa, przebudowa, wyposażenie i doposażenie infrastruktury kulturalnej obszaru LSR, w tym w obszarze ochrony środowiska czy przeciwdziałania zmianom klimatycznym

• I.III.6 Tworzenie i poprawa warunków prowadzenia aktywności społecznej przez mieszkańców obszaru LGD

odbędą się spotkania szkoleniowo – informacyjno – konsultacyjne z potencjalnymi beneficjentami.

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane możliwością pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020,

Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.Konsultacje będą dla Państwa szansą wyjaśnienia wątpliwości pojawiających się w momencie wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.

Harmonogram spotkań w gminach:

12 września 2017 godz.

9.00 Łączna – Gminna Biblioteka Publiczna w Łącznej, Czerwona Górka 1B

godz.12.00 Suchedniów – Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5

godz. 15.00 Wąchock – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7

13 września 2017

godz. 9.00 Górno – Gminny Ośrodek Kultury w Górnie, Górno 79A

godz. 12.00 Bodzentyn – Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie, ul. Rynek Górny 11

godz. 15.00 Masłów – Centrum Edukacyjne Szklany Dom w Ciekotach, Ciekoty 76

15 września 2017

godz. 12.00 Bieliny – Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach, ul. Partyzantów 3

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content